Stillingsbeskrivelse prodekan for forskning og innovasjon

Prodekanen for forskning er dekanens stedfortreder, og har et særlig ansvar for forskning og forskerutdanning ved fakultetet.

Prodekan for forskning inngår i dekanens ledergruppe og er dekanens stedfortreder, med oppgaver knyttet til forskningssaker og forskningskoordinering.

Arbeidsområdet omfatter felt som:

 • Ledelse av doktorgradsprogrammet
 • Forskningsstrategi
 • Forskerrekruttering
 • Forskningsformidling
 • Forberedelse av forskningssaker for fakultetsstyret
 • Internasjonale og nasjonale forskningssaker
 • Forholdet til NFR (generelt og vedrørende utstyrssøknader)
 • Forsknings- og forskerutdanningsutvalg
 • Kommersialisering, anvendelse av forskningsresultater
 • Toppforskning
 • Koordinering/oppfølging av tematiske områder

Prodekanen rapporterer til dekan.

Publisert 9. juli 2014 11:24 - Sist endret 2. okt. 2017 15:25