Studieløpet - samlet oversikt

Basert på oversikter som er laget i forbindelse med timeplansarbeidet i nye moduler, er det laget tematiske oversikter over studieløpet gjennom studiet.

Studenter med oppstart i august

Oversikt over studieløp for høstkull (pdf)

Engelsk versjon (pdf)

Studenter med oppstart i januar

Oversikt over studieløp for vårkull (pdf)

Engelsk versjon (pdf)

Publisert 6. apr. 2016 13:16 - Sist endret 21. juni 2017 12:12