Aktuelt

Publisert 7. des. 2017 11:15

Formålet med sluttrapporten er å gi et bilde av prosessen og av den nye studieplanen, Oslo 2014, slik planen ser ut ved prosjektperiodens slutt, ultimo 2017.

Publisert 10. des. 2016 10:43

Valgfrie emner innføres første gang i medisinstudiet i 2017 for Kull H-14 og Kull V-15. Status etter påmeldingen viser at de aller fleste (90 %) fikk plass på metodekurset de prioriterte øverst, og at de aller fleste (95 %) fikk første- eller andrevalget når det gjelder temakurset. Alle de 6 metodekursene og de 12 temakursene gjennomføres. Her er lenke til side med oversikt over metode- og temaemner for den valgfrie perioden i januar 2017.

Publisert 29. nov. 2016 14:10

Det nye emnet MED6800 ligger nå på medisinstudiets programside.

Publisert 25. mai 2016 12:38

Det nye emnet MED3300 ligger nå på medisinstudiets programside.

Publisert 25. mai 2016 10:34

Det nye emnet MED5700 ligger nå på medisinstudiets programside.

Publisert 6. apr. 2016 13:57

Du finner oversikten her (pdf)

Publisert 31. des. 2015 16:24

Det nye emnet MED5600 ligger nå på medisinstudiets programside.

bilde av Stefan Schauber som presenterer på studieplanseminar
Publisert 23. nov. 2015 12:07

Den 16. november 2015 ble det holdt studieplanseminar i forbindelse med «Oslo 2014». Tema for årets seminar var eksamen og eksamenskvalitet.

Publisert 13. mai 2015 08:24

Det nye emnet MED4500 ligger nå på medisinstudiets programside.

Publisert 13. mai 2015 08:21

Det nye emnet MED2200 ligger nå på medisinstudiets programside.

Publisert 17. feb. 2015 12:34

De første studentene som går over fra gammel studieplan til Oslo 2014 har begynt i ny modul 4.

Publisert 8. des. 2014 16:37

Den 18. november 2014 ble det arrangert studieplanseminar for undervisningsledere, semester- og modulledere, studieadministrasjonen og studentrepresentanter.

Publisert 1. des. 2014 10:55

Det nye emnet MED4400 ligger nå på medisinstudiets programside.

Publisert 25. nov. 2014 09:31

Det nye emnet MED4100 for studenter som går over fra gammel studieplan til ny studieplan ligger nå på medisinstudiets programside.

Bildet viser sutudiedekoanen som taler til studenter og ansatte i Atriet i Domus Medica.
Publisert 20. aug. 2014 12:39

De første studentene har begynt i ny studieplan Oslo 2014.

Publisert 3. juli 2014 13:19

I Oslo 2014 skal det innføres en mentorordning for alle medisinstudenter.

Publisert 23. mai 2014 10:46

Det nye emnet MED1100 ligger nå på medisinstudiets programside.

Publisert 8. mai 2014 15:49

Medisinstudentene blir informert om omleggingen til ny karakterordning.

Publisert 15. apr. 2014 12:55

I henhold til fakultetsstyrets vedtak om revidering av studieplanen i medisin er noen fagbetegnelser nå endret.

Publisert 16. des. 2013 15:19

Medisinstudiets programside som viser oppbygging og gjennomføring av det nye profesjonsstudiet er nå oppdatert.

Publisert 16. okt. 2013 14:30

Fakultetsstyret har vedtatt revidert, overordnet studieplan for profesjonsstudiet i medisin.

Publisert 18. sep. 2013 12:42

17. september fattet fakultetsstyret følgende vedtak: