Aktuelt

Skjematisk framstiling av studieløpet i medisinstudiet
Publisert 10. des. 2016 10:43

Valgfrie emner innføres første gang i medisinstudiet i 2017 for Kull H-14 og Kull V-15. Status etter påmeldingen viser at de aller fleste (90 %) fikk plass på metodekurset de prioriterte øverst, og at de aller fleste (95 %) fikk første- eller andrevalget når det gjelder temakurset. Alle de 6 metodekursene og de 12 temakursene gjennomføres. Her er lenke til side med oversikt over metode- og temaemner for den valgfrie perioden i januar 2017.

bilde av Stefan Schauber som presenterer på studieplanseminar
Publisert 23. nov. 2015 12:07

Den 16. november 2015 ble det holdt studieplanseminar i forbindelse med «Oslo 2014». Tema for årets seminar var eksamen og eksamenskvalitet.

Publisert 17. feb. 2015 12:34

De første studentene som går over fra gammel studieplan til Oslo 2014 har begynt i ny modul 4.

Publisert 8. des. 2014 16:37

Den 18. november 2014 ble det arrangert studieplanseminar for undervisningsledere, semester- og modulledere, studieadministrasjonen og studentrepresentanter.