Innføringsplan for eksisterende kull

Oversikt over tidspunkt for når kull som har startet i eksisterende studieplan går over i revidert plan.

Den opprinnelige innføringsplanen for Oslo 2014 er revidert, slik at færre kull overføres til ny plan i løpet av studiet enn det som opprinnelig var planlagt.

Det blir etablert overgangsordninger ved omleggingen til revidert studieplan. Her blir det undervist i emner som ikke dekkes i de reviderte moduler. De aktuelle kullene får informasjon om dette i god tid før overgangen til revidert studieplan.

Det understrekes at kull som ikke nevnes i denne oversikten ikke omfattes av revisjonen, det vil si at de fullfører studiet i gammel studieplan.

Utrullingsplan

  • Kull V-2014: Avslutter 6. semester høsten 2016 og går inn i modul 4 våren 2017

Modell over utrullingsplanen (pdf)

Oppbygging og gjennomføring av ny studieplan

Les mer om oppbygging og gjennomføring av ny studieplan på studiesidene våre.

Publisert 7. nov. 2013 12:56 - Sist endret 17. des. 2016 08:39