Tiltak i årsplanen 2015-2016

Tiltak 2.1 Implementere Oslo 2014

Det ble i 2012 vedtatt at studieplanen i medisin skulle revideres. Oslo 2014 implementeres over to akser. For kull som startet fra og med høsten 2014 gjelder ny studieplan. Kull fra og med våren 2012 til og med våren 2014 går fra gammel til ny studieplan når de starter i modul 4 fra og med våren 2015. For at disse studentene skal få fullverdig undervisning er det etablert to overgangsemner, Humanbiologi I (hode/hals/nervesystemet) som gis i forkant av modul 4 og Humanbiologi II (bekken/reproduksjon) tas i tilknytning til modul 6. Modul 1 er revidert og innført fra høsten 2014.

Følgende utrullingsplan for resten av revisjonsperioden er som følgende:

2.1.1 Innføre Modul 4

Modul 4 erstatter 7. semester og inneholder fagene nevrologi, øre-nese-hals, øye, medisinske atferdsfag, allmennmedisin, genetikk, farmakologi og patologi
Frist: Første halvår 2015

2.1.2 Innføre Modul 2 og Modul 5.

Modul 2 erstatter 3. og 4. semester, og er delt inn i to blokker; humanbiologi og propedeutikk. Humanbilologiblokken inneholder fagene anatomi, fysiologi, medisinsk biokjemi, og ernæringslære, indremedisinske fag, kirurgiske fag og patologi. I tillegg er det plassert et førstehjelpskurs i blokken som arrangeres av anestesiologi. Propedeutikkblokken inneholder fagene propedeutikk, allmennmedisin og medisinske atferdsfag, indremedisinske fag og kirurgiske fag. Modul 5 erstatter dagens 8. semester og inneholder fagene psykiatriske fag, rettsmedisin, farmakologi, allmennmedisin, samfunnsmedisin og medisinsk etikk.
Frist: Andre halvår 2015

2.1.3 Innføre Modul 6

Modul 6 er en engelskspråklig modul og erstatter 9. semester. Modulen inneholder fagene medisinske atferdsfag, allmennmedisin, samfunnsmedisin, medisinsk etikk, barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, patologi, genetikk, farmakologi, psykiatri og klinisk biokjemi og fysiologi.
Frist: Første halvår 2016

2.1.4 Innføre Modul 3 og Modul 7

Modul 3 erstatter 5. og 6. semester. Den inneholder fagene medisinske atferdsfag, ernæringslære, allmennmedisin, medisinsk etikk, KloK, anestesiologi, farmakologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, hud- og veneriske sykdommer, immunologi, indremedisinske fag, kirurgiske fag, klinisk biokjemi og fysiologi, medisinsk mikrobiologi, patologi og radiologi. Modul 7 erstatter 10.semester og inneholder fagene samfunnsmedisin, allmennmedisin, KloK, medisinsk etikk, indremedisinske fag og kirurgiske fag.
Frist: Andre halvår 2016

2.1.5 Innføre Modul 8

Modul 8 erstatter 11. og 12. semester og inneholder fagene ernæringslære, medisinke atferdsfag, allmennmedisin, samfunnsmedisin, KloK, medisinsk etikk, indremedisinske fag, kirurgiske fag, anestesiologi, patologi, psykiatri, radiologi, farmakologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, klinisk biokjemi og fysiologi og hud
Frist: Første halvår 2017

2.1.6 Mentorordning

Det planlegges for å innføre en pilot for mentorordningen 
Frist: Ikke satt

2.1.7 Elektive perioder

Frem til og med våren 2017 brukes de elektive periodene som er avsatt i studieplanen til overgangsundervisning og arbeid med prosjektoppgaven. Elektive emner som skissert i rammeplanen innføres fra og med våren 2017 fra modul 3.
Frist første halvår 2017
 

Ansvar: Prodekan for medisinstudiet

Publisert 28. aug. 2015 09:01