Mentorordning

Det planlegges et pilotprosjekt for utprøving av mentorordning ved medisinstudiet fra høsten 2016.

Bakgrunn

Gjennom studiet blir man som medisinstudent gradvis sosialisert til rollen som lege. Arbeidet som lege er på mange måter givende, men samtidig svært krevende. Leger vil møte mennesker i nød som de kan gjøre lite for, og de står regelmessig i situasjoner hvor det oppstår etiske dilemmaer. Leger arbeider som hovedregel mye og med færre ressurser enn ideelt. Feil kan ha fatale konsekvenser. Forventningene i samfunnet til helsetjenesten generelt og legene spesielt er høye. Dette krever ikke bare at leger tilegner seg nødvendig medisinsk kunnskap og tekniske og mellommenneskelige ferdigheter, men også stimuleres til personlig og profesjonell utvikling.

Pilotprosjekt

En arbeidsgruppe har utredet spørsmål om mentorordning ved medisinstudiet, og styringsgruppen for Oslo 2014 vedtok 14.9. 2015 at det skal gjennomføres en pilot på modul 3. Piloten vil ha oppstart våren 2017.  Prosjektet ledes av Knut Lundin, professor og utdanningsleder ved Institutt for klinisk medisin. 

Publisert 27. mars 2016 14:54 - Sist endret 13. okt. 2016 08:59