Målsettinger for Oslo 2014

De faglige og pedagogiske premissene for medisinstudiet endres. Hovedmålsettingen for den nye studieplanen er økt fokus på faglig innhold.

Faglige premisser

Målsettingene for de faglige områdene er:

 • Humanbiologi (det friske mennesket): Undervisningen konsentreres til de første to studieårene.
 • Undervisning i vanlige sykdommer skal vektlegges.
 • Allmennmedisin: Undervisningen skal styrkes ytterligere
 • Integrasjon mot klinisk medisin forblir et bærende element fra studiestart

Hovedstruktur i revidert plan

1. og 2. år - Det friske mennesket

Grunnleggende kunnskaper. Hovedvekten vil ligge på faget humanbiologi, som inkluderer anatomi og fysiologi.

3. år - 1. integrerte kliniske modul

Fokuset vil ligge på indremedisin, kirurgi og patologi.

4. og 5. - Kliniske fag og parakliniske fag

Undervisning i blant annet fagene nevrologi, øye og øre-nese-hals, psykiatri, reproduksjon og kvinne-barn.

5. år - Samfunns- og allmennmedisin, praksis

Den andre delen av det femte året er forbeholdt en lengre praksisperiode samt undervisning med hovedfokus på allmennmedisin og samfunnsmedisin.

6. år - 2. integrerte kliniske modul

Bygger opp på all tidligere tilegnet kunnskap.

Pedagogiske premisser

 • Viktige studentaktiviserende undervisningsformer:
  • Problembasert læring
  • Kasuistikkbasert læring
  • Smågrupper
  • Teambasert læring
 • Valgfrie perioder
  • Totalt 7 uker
  • Legges mellom semestrene
  • Gir grunnlag for fordypning og tidlig spesialisering
 • Utvidet prosjektoppgave
  • Bygger opp under arbeidet i de valgfrie emnene metodologisk eller tematisk
Publisert 6. des. 2013 12:46 - Sist endret 14. mai 2014 13:29