English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 7

Publisert 9. apr. 2015 14:33

Nervetrådene som overfører impulser fra nerveceller spiller en nøkkelrolle i nervesystemet. Hittil har det vært ukjent hvordan de blir til.

Røntgenbilde av hodet til en pasient med slag
Publisert 19. mars 2015 15:13

Vi har et gen som både kan forårsake dødelig blodpropp og beskytte oss mot celledød ved slag. Det gir forskerne et dilemma.

Bilde av betaceller fra de Langerhanske øyer i bukspyttkjertelen, tatt gjennom mikroskop
Publisert 27. feb. 2015 14:49

Forskere har funnet ut at pasienter med type 1 diabetes kan få tilbake evnen til å produsere insulin. Celler som skal produsere insulin har frisknet til utenfor kroppen. 

Bilde av putamen i storehjernen.
Publisert 2. feb. 2015 12:36

Forskere har oppdaget flere nye genvarianter som påvirker hjernens volum. Vi er enda et skritt nærmere å finne årsakene til en rekke psykiske lidelser.

Fysiotarepeut behandler pasient
Publisert 26. jan. 2015 12:08

Forskere og fysioterapeuter samarbeider om å finne de beste behandlingsmetodene for ulike pasientgrupper. De utforsker også nye måter å involvere pasienter i behandlingen. Nå skal det forskes mer.

Publisert 7. jan. 2015 10:18

Gammelost og Roquefort kan forhindre svekking av skjelettet når du er syk. Nye funn viser at vitamin K2 beskytter produksjonen av benvev ved betennelser.

Mor, barn og grønnsaker
Publisert 12. des. 2014 13:52

Grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. To studier viser at matvaner og kroppsstørrelse hos norske barn holder seg stabilt de første syv leveårene.

Dame som har sovnet utslitt foran pc
Publisert 2. des. 2014 11:35

Smerter og kronisk trøtthet henger ofte sammen. Da hjelper det ikke å be pasienten om å få på seg skoa og begynne å trene, sier professor som har forsket på Sjøgrens syndrom.

Sykepleier med PC
Publisert 1. des. 2014 09:01

Etter at kommunene innførte e-meldinger, kommuniserer leger, hjemmesykepleiere og sykehus både mer og bedre med hverandre.

Mikroskopbilde av virusspor i insulinproduserende celler.
Publisert 25. nov. 2014 16:36

Vi har nå funnet virus i bukspyttkjertelen hos pasienter med type 1 diabetes. Oppdagelsen kan gi muligheter for både behandling og vaksine.

Røntgenbilde, brudd i hånd
Publisert 25. nov. 2014 15:19

Benskjørhet er en av de vanligste folkesykdommene i Norge. Nå har forskerne funnet ut at kroppen endrer genene for å motvirke sykdommen.

Publisert 24. okt. 2014 14:46

Transplanterte stamceller gjør musehjerter motstandsdyktige mot hjerteinfarkt.

Publisert 20. okt. 2014 14:32

Markører på genene våre kan brukes til å skille bedre mellom pasienter med høy og lav risiko for å dø av brystkreft. På sikt vil dette gi enda bedre kreftbehandling for hver enkelt pasient.

Publisert 7. okt. 2014 08:28

Vi må utvikle nye metoder for å bedre folkehelsa i fattige land.

Publisert 21. aug. 2014 10:30

Dagens overforbruk av antibiotika er dødelig. Allerede i dag tar antibiotika og resistente bakterier livet av 64 000 europeere og amerikanere hvert år.