English version of this page

Gjennomføring av disputaser ved Helsam

Instituttet ønsker å tilrettelegge slik at disputas blir en flott opplevelse for både kandidat og bedømmelseskomite.

Sammenrulløet diplom med sløyfe

Illustrasjon: Colourbox

Informasjon som gjelder alle ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet finner du under prøveforelesning og disputas.

Nedenfor finner du informasjon som kun gjelder disputaser ved Helsam.

Kandidatens oppgaver

Disputaslokaler

Kandidaten skal bestille lokale til prøveforelesning og disputas. Kandidaten skal også ordne med teknisk bistand. Send e-post til: it-hjelp@helsam.no 

Bespisning under disputas/prøveforelesning

 • Instituttet dekker kaffe og kjeks for inntil 30 personer, ved disputaser i auditoriet i Frederik Holsts hus. Om dette er ønskelig, ta kontakt med Gry Stubberud for bestilling av kaffe. Kjeksboks må hentes hos Gry Stubberud ved lille Ullevål. Dersom det er ønske om en annen type bevertning, må dette betales og ordnes privat.

Komiteens oppgaver

Reise og hotell

 • Komitemedlemmene skal selv bestille reise og hotell til disputasen, fylle ut skjema og få utgiftene refundert.
 • Utgiftene belastes instituttet.

Honorar

 • Gruppe for forskerutdanning sender komitemedlemmene nødvendige skjema og skriver kontrakt med medlemmene.
 • Komitemedlemmene må selv sørge for å sende inn skjema for honorar. Honoraret er fastlagt av fakultetet.

Disputasleders oppgaver

Bespisning

 • Disputasleder inviterer komiteen enten til enkel lunsj eller middag avhengig av om prøveforelesningen og disputasen er samme dag. Det er satt et tak på kroner 5500 (etter statens satser) samlet for de 4 personene.

Instituttets oppgaver

Disputaslokaler

 • Gry Stubberud er behjelpelig med booking av auditoriet i Frederik Holsts hus.

Blomster

 • Blomster til kandidaten dekkes av instituttet. Innkjøper Gry Stubberud (Lille Ullevål).

Generell informasjon

Reise utenom komiteen

 • Veileder og kandidat må som hovedregel dekke sine egne reiseutgifter i forbindelse med disputas
 • Instituttet vil i noen tilfeller dekke reiseutgifter, dersom veileder og/eller kandidat ikke selv har anledning til å dekke denne utgiften
 • Søknad om reisestøtte sendes på e-post til kontorsjef

Dekankappe

 • Instituttet har to kapper på Lille Ullevål. Kontakt Gry Stubberud (Lille Ullevål)
Publisert 1. juni 2015 09:28 - Sist endret 8. sep. 2022 11:17