English version of this page

Forberedelse til prøveforelesning og disputas

I forkant av prøveforelesning og disputas skal du reservere lokaler, levere sammendrag til din saksbehandler og få avhandlingen trykket.

Reservere lokaler

Du har selv ansvaret for å reservere lokaler til prøveforelesning og disputas.

Du er ansvarlig for at den tekniske bistanden er på plass til angitte tidspunkter ved prøveforelesning og disputas, samt sjekke ut at det tekniske utstyret fungerer slik det skal.

Når romreservasjon er foretatt, skal reservasjonsbekreftelse sendes til saksbehandler på e-post.

Sammendrag

I forkant av disputasen skal du levere inn

  • et foto av deg selv - bilde må være forovervendt, ansiktet må være sentrert på nøytral bakgrunn og helst portrettfoto i størrelse 1600 x 1200 (høyde x bredde). Fotografen må også oppgis når du sender inn bilde.
  • to sammendrag -  et populærvitenskapelig sammendrag på norsk og et fagrettet sammendrag på engelsk. Disse sammendragene brukes i forbindelse med blant annet pressemeldingen som sendes fra fakultetet i forkant av doktorgradsprøven og til publisering på nettsiden der doktorgradsprøven kunngjøres. Du får tilsendt en mal fra saksbehandler der sammendragene skal skrives inn. Sammendragene skal returneres til saksbehandler i utfylt stand minimum tre uker i forkant av disputasen.

Rekvisisjonsskjema

Når innstillingen er godkjent av dekan, vil du få tilsendt rekvisisjonsskjema for trykking fra din saksbehandler. Fyll ut del 1 og signer på del 3 før du returnerer skjemaet til saksbehandler med epost.

Disputas ved instituttene

Instituttene ved fakultet har egne rutiner for gjennomføring av disputaser.

Kontakt oss

Publisert 28. mai 2015 14:18 - Sist endret 7. jan. 2021 13:11