Avdeling for molekylærmedisin

Avdeling for molekylærmedisin underviser og forsker på mekanismer for normal celle- og organfunksjon og for sykdomsutvikling.

Undervisning

Avdelingen har ansvar for undervisning i de medisinske basalfagene anatomi, biokjemi og fysiologi for medisin-, ernærings- og odontologistudenter.

Undervisning gis i form av forelesninger, smågruppeundervisning samt avanserte laboratoriekurs.

Forskning

Avdelingen forsker på grunnleggende mekanismer innenfor flere områder innen celle-, molekylær- og utviklingsbiologi med fokus på normal fysiologi og sykdomsutvikling.

Forskningen ved avdelingen inkluderer studier av biokjemiske og cellebiologiske prosesser, immunologi, nevrovitenskap og sirkulasjonsfysiologi, i tillegg til forståelse av stamcellers grunnleggende biologi i utvikling, regenerering og sykdom. 

Avdelingen anvender avanserte forskningsmetoder herunder molekylærbiologi, avansert imaging og elektrofysiologi på celle-, organ- og systemnivå og dyremodeller.

Avdelingen holder høy internasjonal standard ved å fremme banebrytende forskning i et dynamisk og fremgangsrikt vitenskapelig miljø. Forskergruppene har samarbeidspartnere innad i Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus samt med ledende forskningsinstitusjoner verden over.

Kontakt

Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo Telefon: 22 84 56 64