SERAF i tall 2018

Når 2018 går mot slutten ønsker vi å lage en liten oppsummering over noe av aktiviteten som har foregått på SERAF dette året. Året markerer dessuten 10 år siden SERAF startet opp. Vi arrangerte derfor et eget arrangement som tok for seg noe av det SERAF har bidratt med gjennom disse årene.

SERAF i tall 2018

Vi regner med at 2019 vil bli nok innholdsrikt år med forskning, formidling og undervisning. I starten av året skal vi gå i gang med utredning av heroinassistert behandling.

I tillegg blir det oppstart på to nye forskningsprosjekter som fikk tildeling fra Helse Sør-Øst.

For å få med deg hva som skjer anbefaler vi at du følger oss på Facebook, Twitter og på våre nettsider seraf.uio.no.

SERAF ønsker alle samarbeidspartnere, kolleger og venner en riktig god jul og et godt nyttår!

 

 

Publisert 28. des. 2018 13:02 - Sist endret 28. des. 2018 13:08