Psykopoden

En podcast om hva psykiske lidelser er og hvordan de best mulig behandles. Samtalepartnerne i denne serien er førsteamanuensis ved UiO og lege Unn H. Haukvik, professor og undervisningsleder i psykiatri Jan Ivar Røssberg ved UiO og lege Erlend Strand Gardsjord.

Unn H. Haukvik, Jan Ivar Røssberg og Erlend Strand Gardsjord deler sin kunnskap og vil i enkelte episoder også invitere andre fagpersoner til det samme. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Episoder

 • Episode 32: Legemiddelassistert rehabilitering
  18. juni 2021

  I denne episoden har vi invitert professor Thomas Clausen til en samtale om legemiddelassistert rehabilitering, LAR, av pasienter med opiatavhengighet.

  Vi snakker om den historiske utviklingen av denne behandlingen, hvordan det er organisert og hva vi vet om effekter. Undersøkelser viser at LAR behandlingen hjelper mange og reduserer dødeligheten blant stoffmisbrukere i Norge. Veldig mange, to av tre, rapporterer også at de er fornøyd med behandlingen.

  Vi diskuterer også kritikk som har kommet mot LAR, og om vi i Norge ser tegn til en opiatepidemi på lik linje som den i USA

 • Episode 30: Skadelige samtaler
  26. mai 2021

  I denne episoden tar vi for oss et tema som ikke er så kjent for mange. På tross av at vi har kjent til at samtaleterapi og andre psykososiale intervensjoner kan ha uheldige effekter på pasientene som får behandlingen er det lite snakk om dette i utdanningen. Når det gjelder samtaleterapi viser studier at så mange som 10% kan ha bivirkninger.

  Gjest i denne episoden er psykolog og forfatter Jørgen Flor som har satt dette på agendaen. I fjor utga han sammen med Leif Edward Ottesen Kennair boka skadelige samtaler. Den fikk mye oppmerksomhet i media og har nok bidratt til et større fokus på at alle ikke har ønsket effekt av terapi. I denne episoden diskuterer vi begrepene; nocebo, bivirkninger og uønskede hendelser i samtaleterapi.

 • Episode 31: Psykiatriens historie
  26. mai 2021

  I denne episoden har vi hatt et ambisiøst mål om å ta for oss viktige trekk ved psykiatriens historie. Gjest i denne episoden er førsteamanuensis og samfunnsmedisiner ved UiO Anne Kveim Lie.

  Hun forteller om hvordan vi så på psykiske lidelser fra antikken og fram til i dag. Spesielt går vi i denne episoden inn på de biologiske behandlingsmetodene i forrige århundre (cardiazolsjokk, insulinkomabehandling og lobotomi). Litt om historien til diagnosene får du også høre mer om. Hva kan vi lære av historien og hvordan vil vi se på dagens behandlingsmetoder om 50 år?

  Vil du lese mer om psykiatriens historie anbefales følgende litteratur:

  Svein Atle Skålevåg:  Om utilregnelighet: https://www.pax.no/utilregnelighet.5837956-331601.html

  Per Haave: Ambisjon og handling: Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv, Oslo 2008: https://www.ark.no/boker/Per-Haave-Ambisjon-og-handling-9788274773783

  Gunvald Hermundstad: Psykiatriens historie, Oslo 1999.

  Einar Kringlen: Norsk psykiatri gjennom tidene, Oslo 2007.

 • Psykopoden spesial: Om følelser
  9. mars 2021

  Spesialutgave av Psykopoden: Om følelser.

  I denne spesialutgaven av Psykopoden har vi fått besøk av Tone Normann-Eide. Hun er psykologspesialist ved Nydalen DPS, OUS.

  Hun har i mange år interessert seg for følelser. I denne episoden forteller hun om hva følelser er, hvilke følelser vi har og hvorfor de er viktige.

  I hvilken grad er følelser med på å styre vår hverdag, våre relasjoner og vårt sosiale liv. Hva som kjennetegner en følelse og hvor mange vi egentlig har, har blitt diskutert livlig i psykologien opp gjennom årene.

  Tone Normann-Eide forteller også hvordan hun aktivt reflekterer over egne følelser i sitt arbeid som psykolog.

 • Episode 28: Tvangslidelse/OCD
  1. mars 2021

  Tvangslidelse, eller OCD, er en lidelse der tvangstanker og tvangshandlinger blir en dominerende del av hverdagen til den som rammes.

  Du får høre om typiske tvangstanker og -handlinger, og vi diskuterer grenseoppgangen mot normalitet og andre psykiske lidelser.

  I siste del av episoden blir du kjent med innholdet i den såkalte fire-dagers-modellen for tvangslidelse, en behandlingsmodell som har vist seg å være svært effektiv for mange som sliter med denne lidelsen.

  I studio har vi besøk av Unn Kristensen, psykiater og enhetsleder ved OCD-spekterpoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Ved denne poliklinikken tilbys behandling etter fire-dagers-modellen.

 • Episode 27: Somatisk helse ved alvorlig psykisk lidelse
  22. feb. 2021

  Mennesker med alvorlig psykisk lidelse har 15-20 år kortere forventet levealder enn gjennomsnittet i befolkningen. Hovedårsaken til dette er økt dødelighet på grunn av somatisk sykdom, og da særlig hjerte-karsykdom.

  I denne episoden av Psykopoden snakker vi med psykiater og professor Petter Andreas Ringen, om hvorfor det er sånn og hva vi kan gjøre med det.

  Petter Andreas Ringen er leder ved Forsknings og Innovasjonsavdelingen i Klinikk Psykisk Helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus.

 • Spesialutgave: Psykoterapi og de stoiske filosofene
  18. feb. 2021

  Hva kan en 2000 år gammel filosofisk tradisjon lære oss om moderne psykoterapi?

  I denne episoden har vi invitert lege og forsker Anders Malkomsen. Han deler av sin kunnskap om hva de gamle stoikerne tenkte mente og sa om livets utfordringer. Hva mente de var et godt liv og hvordan kunne man oppnå det?

  Anders Malkomsen forteller om hvordan tanker fra de gamle stoikerne kan utfylle og berike moderne samtaleterapi. Var de egentlig de første kognitive terapeutene? Her kan du høre mer om Epiktet, Sokrates, Aurelius og Seneca, og mye mer i denne spesialutgaven av Psykopoden

 • Psykopoden spesial: Julepodcast med Randi Rosenqvist
  16. des. 2020

  I denne episoden har vi invitert en nestor i norsk psykiatri: Randi Rosenqvist. Hun har jobbet som psykiater i mer enn 40 år, for det meste med de alvorligst syke pasientene.

  Her deler hun sine erfaringer med oss, og forteller om hvordan det er å jobbe med pasientgrupper som ofte har vært voldelige.

  Vi tar opp generelle temaer som motoverføringsreaksjoner, pasientenes helsetjeneste, reduksjonen av sengeplasser de seneste årene, og hvorfor hun mener at norske politikere burde tilbragt en dag på en akuttpsykiatrisk post.

  Randi Rosenqvist har vært leder for den rettsmedisinske kommisjon i mange år, skrevet lærebøker i rettspsykiatri, jobbet som overlege ved sikkerhetsavdelinger samt vært psykiater i kriminalomsorgen. 

 • Episode 26: Sikkerhetspsykatri
  1. des. 2020

  En del av behandlingssystemet i psykisk helsevern behandler pasienter som er blitt dømt til behandling eller som har vært voldelige eller hatt voldelig atferd. De fleste av pasientene som er innlagt på sikkerhetsposter i Norge har en alvorlig psykisk lidelse.

  I denne episoden forteller overlege og stipendiat Christina Bell om hvordan det er å jobbe på lokal sikkerhetsavdeling på Gaustad sykehus, OUS.

  Hun forteller om utredning, sikkerhetsrutiner og om hvilke behandlingsmetoder de har som kan hjelpe mest mulig. Lurer du på hva det innebærer å vurdere voldsrisiko eller hvordan sikkerhetspsykiatrien jobber med rehabilitering? Da er dette episoden for deg.

 • Episode 25: Familiearbeid
  24. nov. 2020

  Familiearbeid er anbefalt som en behandlingsintervensjon for en rekke psykiske lidelser. Mest omtale har det fått når det gjelder de alvorlige psykiske lidelsene som schizofreni og bipolare lidelser.

  I denne utgaven av Psykopoden har vi invitert forsker og stipendiat Irene Norheim ved UiO og Vestre Viken for å snakke om familiearbeid. Hun forteller om hva familiearbeid er, hvem som bør få dette tilbudet og effekten av det.

  Det å involvere pårørende når et av familiemedlemmene er rammet av en alvorlig psykisk lidelse har vist seg å redusere tilbakefall og reinnleggelser på sykehus. Det har også vist seg å redusere symptomer på stress, angst og depresjon hos de pårørende. På tross av en god dokumentasjon av effekten er dette en behandlingsintervensjon som har vært vanskelig å implementere i spesialisthelsetjenesten. Irene Norheim har mange synspunkter på hvorfor det har blitt slik. 

Oversikt over alle episodene


Om Psykopoden

Serien Psykopoden har blitt til etter anmodninger fra legestudenter som er i psykiatriterminen ved Universitetet i Oslo. En del av episodene vil ta for seg aktuelle emner fra denne undervisningen. Ofte vil de være en introduksjon til de ulike emnene, men de vil i hovedsak ikke kunne sies å dekke de ulike læringsmålene. Vi håper imidlertid at flere enn legestudenter vil ha glede av dem.

Kontaktperson for Psykopoden er Jan Ivar Røssberg

Teknisk ansvarlig: Morten Skoglund

Abonner på Psykopoden

Abonner direkte på Psykopoden fra iTunes       Bildet kan inneholde: tekst, linje, skrift, svart, grafikk.

eller abonner direkte via RSS-feeden (URL)

Av Christina Heesch
Publisert 11. sep. 2019 13:05 - Sist endret 16. des. 2020 11:54