Psykopoden

En podcast om hva psykiske lidelser er og hvordan de best mulig behandles. Samtalepartnerne i denne serien er førsteamanuensis ved UiO og lege Unn H. Haukvik, professor og undervisningsleder i psykiatri Jan Ivar Røssberg ved UiO og lege Erlend Strand Gardsjord .

Unn H. Haukvik, Jan Ivar Røssberg og Erlend Strand Gardsjord deler sin kunnskap og vil i enkelte episoder også invitere andre fagpersoner til det samme. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Episoder

 • Psykopoden spesial: Intervju med psykolog Lars Tjelta Westlye 6. nov. 2019

  I denne spesialutgaven av Psykopoden har vi fått besøk av Lars Tjelta Westlye. Han mottok årets Anders Jahre-pris for yngre forskere. Han forsker på hvordan genetiske og miljømessige risikofaktorer påvirker hjernens struktur og funksjon i ulike livsfaser. Hans forskningsgruppe bruker avanserte hjerneavbildningsteknikker for å finne kjennetegn i hjernen til pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Hør han forklare hva dette dreier seg om og hvordan denne forskningen senere kan komme pasientene til nytte.

 • Episode 15: Legemidler mot depresjon - antidepressiva 29. okt. 2019

  Antidepressiva brukes mot depressive lidelser og angstlidelser. Ofte blir antidepressiva beskrevet som lykkepiller. Å beskrive disse medikamentene som lykkepiller er helt feil. Gitt til friske personer vil ikke disse medisinene gi «lykke» på noen som helst måte. For lette til depressive episoder anbefaler man psykoterapi. For de mer alvorlige depressive lidelsene er anbefalingene både psykoterapi og antidepressiva.

  Ingen andre medisiner blir så hyppig omtalt i media som antidepressiva. Diskusjonen går om de i det hele tatt virker og hvor mye bivirkninger de gir. Ulrik F. Malt, professor emeritus forklarer hvilke typer antidepressiva som finnes, hva effekten er og hva vet vi om bivirkninger.

 • Episode 14: Traumer og traumatiske livshendelser 8. okt. 2019

  I denne utgaven har vi fått med oss professor og psykiater Grete Dyb for å snakke om traumer og traumatiske livshendelser.

  Hva innebærer traumelidelser? Hva er symptomene på en post traumatisk stresslidelse? Hvordan skiller fagpersoner mellom tilpasningsforstyrrelser/akutte belastningslidelser og posttraumatiske stresslidelser? Hva er best mulig behandling for disse lidelsene? Disse spørsmålene vil du få svar på i denne episoden av psykopoden.

  I tillegg vil professor Grete Dyb fortelle om hvordan det har gått med og hvilken behandling de overlevende etter Utøya terroren har fått.

 • Episode 13: Spiseforstyrrelser 19. sep. 2019

  Spiseforstyrrelser handler om vansker med å forholde seg til mat på en normal måte. Mens anoreksi og bulimi er de mest kjente spiseforstyrrelsene, er overspisingslidelse den vanligste og fører ofte til overvekt. I dagens episode snakker vi om hva spiseforstyrrelser er, hvorfor noen utvikler spiseforstyrrelser og sentrale elementer i behandlingen i disse. Vi kommer også inn på de farlige fysiske komplikasjonene en kan se ved alvorlige spiseforstyrrelser.

  Dagens ekspertgjest er professor Øyvind Rø ved Universitet i Oslo. Han har i mer enn 20 år forsket på og behandlet pasienter med spiseforstyrrelser.

 • Episode 12: Hva er en personlighet og en personlighetsforstyrrelse? 18. juni 2019

  Når det gjelder personlighetstrekk er vi født sånn eller blitt sånn? Er personlighetstrekkene våre stabile eller forandrer de seg i løpet av leveårene? Den mest kjente modellen for personlighetstrekk, Big Five, diskuteres i denne episoden.

  I dagens utgave av Psykopoden har vi fått besøk av Theresa Wilberg, professor ved Universitetet i Oslo. Hun har i mange år vært en av de mest aktive innen forskning på personlighet og personlighetsforstyrrelser i Norge. Hun har lang kliniske erfaring samt skrevet en rekke artikler om personlighetsforstyrrelser.

  Personlighetsforstyrrelser innebærer problemer i hvordan vi opplever oss selv og hvordan vi relaterer oss til andre og er dimensjonale fenomener. Epidemiologiske undersøkelser viser at ca. 10 % av befolkningen tilfredsstiller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse. Noen har milde former mens andre mer alvorlige. I denne episoden diskuteres hva som karakteriserer de ulike personlighetsforstyrrelsene og hva som er best mulig behandling.

 • Episode 11: Antipsykotika 4. juni 2019

  Antipsykotika er en samlebetegnelse på medikamenter som benyttes mot psykose og psykosesymptomer. Medisinene har vist størst effekt på plagsomme symptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger. En rekke studier viser at de er effektive i en akutt psykotisk fase og at de over tid reduserer tilbakefall.

  I denne episoden tar vi for oss hvordan de virker og når de skal brukes. Vi diskuterer også bivirkninger og litt historikk.

  Dagens ekspertgjest er professor Ole A. Andreassen ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser ved UiO og Oslo universitetssykehus.

 • Episode 10: Angst 21. mai 2019

  Angst er ett normalfenomen og viktig overlevelsessignal som alle mennesker har erfart. Hos noen blir angsten sterkere enn normalt, opptrer i situasjoner der andre ikke opplever det og påvirker hverdagen i en slik grad at vi kaller det en angstlidelse. Dette er blant de vanligste psykiske lidelsene og det finnes god behandling. I denne episoden får du vite mer om angstlidelser og hvordan disse behandles.

 • Episode 9: Tidlig intervensjon ved psykiske lidelser 19. mars 2019

  I denne episoden tar vi for oss hva tidlig intervensjon ved psykiske lidelser innebærer. Hva er fordelene med å komme tidlig til i forløpet? Hva er status på tidlig intervensjonsfeltet? I denne utgaven omtales spesielt TIPS- prosjektet som var et skandinavisk samarbeidsforsøk hvor man satset på å nå unge pasienter med en psykoselidelse tidlig i forløpet. Resultatene var svært lovende og viste at det var 2,5 ganger så vanlig å være helt frisk etter 10 år hvis man kom tidlig i gang med optimal behandling.

 • Episode 8: Rettspsykiatri 19. mars 2019

  I denne episoden tar vi for oss temaer i skjæringspunktet mellom juss og psykiatri. Vi diskuterer vurdering av tilregnelighet hos lovbrytere, skyldevne og psykiaterens rolle som sakkyndig og strafferettslige særreaksjoner. Med oss har vi Linda Gröning, professor i strafferett ved Universitetet i Bergen.

 • Episode 7: Tvang i behandlingen 26. feb. 2019

  I denne episoden tar vi for oss psykisk helsevernloven (PHL). Vi diskuterer hva den inneholder og noen utfordringer ved bruken av denne.


Om Psykopoden

Serien Psykopoden har blitt til etter anmodninger fra legestudenter som er i psykiatriterminen ved Universitetet i Oslo. En del av episodene vil ta for seg aktuelle emner fra denne undervisningen. Ofte vil de være en introduksjon til de ulike emnene, men de vil i hovedsak ikke kunne sies å dekke de ulike læringsmålene. Vi håper imidlertid at flere enn legestudenter vil ha glede av dem.

Kontaktperson for Psykopoden er Jan Ivar Røssberg

Abonner på Psykopoden

Abonner direkte på Psykopoden fra iTunes

eller abonner direkte via RSS-feeden (URL)

Av Christina Heesch
Publisert 11. sep. 2019 13:05 - Sist endret 24. sep. 2019 13:51