Psykopoden

En podcast om hva psykiske lidelser er og hvordan de best mulig behandles. Samtalepartnerne i denne serien er førsteamanuensis ved UiO og lege Unn H. Haukvik, professor og undervisningsleder i psykiatri Jan Ivar Røssberg ved UiO og lege Erlend Strand Gardsjord.

Unn H. Haukvik, Jan Ivar Røssberg og Erlend Strand Gardsjord deler sin kunnskap og vil i enkelte episoder også invitere andre fagpersoner til det samme. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Episoder

 • Episode 38: Gruppepsykoterapi
  14. jan. 2022

  I denne episode av Psykopoden har vi invitert universitetslektor Hanne Sofie Johnsen Dahl. Hun forteller om hva gruppepsykoterapi er og hvilke ulike former som finnes. Gruppepsykoterapi er sammen med psykodynamisk terapi og kognitiv atferdsterapi den psykoterapeutiske behandlingsformen som psykiatere kan velge å fordype seg i. 

  Gruppeterapi kan være alt fra psykoedukative grupper hvor formålet er å lære noe og hvor det er en relativt stram struktur til grupper som kan gå over flere år hver uke og hvor deltagerne kan ta opp temaer som er viktig for de her og nå. 

  Uansett hvilke grupper man deltar i så foregår det gruppeprosesser. I de ulike grupper har man ulikt fokus på disse gruppeprosessene. Skal man ha fokus på disse gruppeprosessene er det viktig at gruppelederne kan mye om disse prosessene for å ivareta deltagerne. I gruppeanalytisk terapi foregår terapien ofte over flere år. Deltagerne kan søke terapi av ulike grunner. Dette kan være engstelse, depresjon eller interpersonlige vansker.

    Hør Hanne Sofie Johnsen Dahl fortelle mer om gruppepsykoterapi i denne episoden av Psykopoden.  

 • Episode 37: Forsvarsmekanismer
  5. jan. 2022

  I denne episoden av Psykopoden snakker vi om et begrep fra psykoterapien; nemlig menneskers bruk av forsvarsmekanismer. Dette er et begrep spesielt mye brukt i psykodynamisk terapi.

  Forsvarsmekanismer er prosesser vi bruker for å holde uønskete forestillinger, tanker og forestillinger borte fra bevisstheten. Vi bruker alle ulike forsvarsmekanismer i ulike situasjoner og i ulike livsfaser. Hvordan de brukes er viktig og et fokus på dette kan være til stor hjelp for den enkelte.

  I denne episoden har vi fått besøk av professor i psykiatri Theresa Wilberg. Hun forteller hva fortrengning, humor, benektning, forskyvning, idealisering og reaksjonsdannelse innebærer. Hun illustrerer også hva som karakteriseres som modne og umodne forsvarsmekanismer.

  Hør Theresa Wilberg fortelle mer om dette spennende og også ganske kompliserte begrepet i denne episoden av Psykopoden.

 • Episode 36: Mentaliseringsbasert terapi
  26. nov. 2021

  Mentaliseringsbasert terapi går ut på å lære seg å mentallsere bedre. Men hva er mentalisering?

  I denne episoden av Psykopoden har vi fått besøk av overlege i psykiatri og førsteamanuensis Elfrida Kvarstein.

  Hun forteller utdypende om hva mentalisering er, hvordan mentaliseringsbasert terapi utføres og hva som finnes av forskning på denne samtaleterapiformen.

  Målet med mentaliseringsbasert terapi er at pasienten skal lære å forstå seg selv og andre bedre. Videre at pasienten skal utvikle sin evne til å regulere egne følelser og få det bedre i nære relasjoner.

  Metoden ble utviklet først i behandlingen av personer med en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Ved behandling av personlighetsforstyrrelser er metoden vidt utbredt i Norge. Hør mer i denne utgaven av Psykopoden. 

 • Episode 35: Metaforer i samtaleterapi
  26. nov. 2021

  I denne episoden av Psykopoden snakker vi om bruk av metaforer i samtaleterapi. Vi har invitert overlege, Ph.D Julie Horgen Evensen og lege og stipendiat Anders Malkomsen for å fortelle mer om dette temaet.  De har den siste tiden hatt et forskningsblikk på bruken av metaforer i to terapeutiske retninger, nemlig kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk terapi.

  De kan fortelle at det hyppig anvendes metaforer i begge de to terapeutiske retningene. Likevel er det slik at terapeuter i liten grad er oppmerksomme på de og har et lite bevisst forhold til hvordan de kan brukes i en terapeutisk sammenheng. 

  Bruken av metaforer i terapi kan aktivere oss på en helt annen måte enn hvis vi bruker vanlige ord og begreper. Denne aktiveringen er også påvist ved bruk av nyere hjerneavbildningsteknikker. Metaforer er også noe som kan brukes aktivt for å bedre alliansen mellom terapeut og pasient.  

  I denne episoden kan du blant annet høre mer om hvorfor er metaforer er viktige i en terapeutisk sammenheng, hvordan de brukes, hvilke metaforer pasientene bruker og hvordan terapeuter reagerer på disse metaforene.   

 • Episode 34: Hårnapping
  2. nov. 2021

  I denne episoden av Psykopoden snakker vi med Shirin Eskeland om hårnappingslidelser og hudplukkingslidelser. Hun er overlege i psykiatri og spesialist i hudsykdommer. Dette er lidelser som ikke er så godt kjent, verken i befolkningen eller blant helsepersonell.

  Hårnappingslidelse eller trikotillomani og hudplukkingslidelser rammer 1-3% av befolkningen. Det er med andre ord ikke en veldig hyppig lidelse. Men i tillegg til selve lidelsen medfører den også mye hemmelighold, skam og skyldfølelse.

  Hårnappingslidelse debuterer hyppigst i ungdommen og rammer kvinner hyppigere enn menn. Komorbide psykiske lidelser er vanlig spesielt angst og depresjon. 

  Det finnes god behandling i spesialisthelsetjenesten. Denne består av vaneendringstrening og aksept- og forpliktelsesterapi. Vaneendringstrening innebærer økt bevissthet på napping og teknikker for å slutte med napping mens aksept- og forpliktelsesterapi innebærer å kunne akseptere trangen som tidligere har resultert i napping uten å nappe.

  Hør Shirin Eskeland fortelle mer om dette i denne episoden av Psykopoden

 • Episode 33: Motiverende intervju
  2. nov. 2021

  I denne episoden av Psykopoden har vi fått besøk av lege og stipendiat Herman Egenberg. Han har ikke bare lang erfaring som podcaster, han er også ekspert på MI. Han har produsert en rekke podcaster om hva MI er og hvordan det brukes i praksis. 

  I samtalen forklarer Egeberg hva MI går ut på og hvordan det kan brukes av helsepersonell. MI er ikke, som man lett kan forledes til å tro av navnet, et intervju. Det er en empatisk samtalemetode for samtaler om endring, motivasjon og mestring. Det dreier seg om å ha en samtale om hvorvidt det er ønskelig med en endring eller ikke. Dette må personene selv komme fram til. Kommer personen fram til at han/hun ønsker endring blir det en samtale om hvordan dette best mulig kan skje. 

  MI ble utviklet på 80 tallet for å redusere alkoholbruken hos alkoholmisbrukere. I dag brukes den på veldig mange områder, spesielt ovenfor risikofylt helseatferd. MI anvendes ved spiseforstyrrelser, rusbehandling, spillavhengighet og røykeslutt, endring av kosthold og fysisk aktivitet og håndtering av kroniske lidelser. 

  Lær mer om MI av Herman Egenberg i denne episoden av Psykopoden.   

 • Episode 32: Legemiddelassistert rehabilitering
  18. juni 2021

  I denne episoden har vi invitert professor Thomas Clausen til en samtale om legemiddelassistert rehabilitering, LAR, av pasienter med opiatavhengighet.

  Vi snakker om den historiske utviklingen av denne behandlingen, hvordan det er organisert og hva vi vet om effekter. Undersøkelser viser at LAR behandlingen hjelper mange og reduserer dødeligheten blant stoffmisbrukere i Norge. Veldig mange, to av tre, rapporterer også at de er fornøyd med behandlingen.

  Vi diskuterer også kritikk som har kommet mot LAR, og om vi i Norge ser tegn til en opiatepidemi på lik linje som den i USA

 • Episode 30: Skadelige samtaler
  26. mai 2021

  I denne episoden tar vi for oss et tema som ikke er så kjent for mange. På tross av at vi har kjent til at samtaleterapi og andre psykososiale intervensjoner kan ha uheldige effekter på pasientene som får behandlingen er det lite snakk om dette i utdanningen. Når det gjelder samtaleterapi viser studier at så mange som 10% kan ha bivirkninger.

  Gjest i denne episoden er psykolog og forfatter Jørgen Flor som har satt dette på agendaen. I fjor utga han sammen med Leif Edward Ottesen Kennair boka skadelige samtaler. Den fikk mye oppmerksomhet i media og har nok bidratt til et større fokus på at alle ikke har ønsket effekt av terapi. I denne episoden diskuterer vi begrepene; nocebo, bivirkninger og uønskede hendelser i samtaleterapi.

 • Episode 31: Psykiatriens historie
  26. mai 2021

  I denne episoden har vi hatt et ambisiøst mål om å ta for oss viktige trekk ved psykiatriens historie. Gjest i denne episoden er førsteamanuensis og samfunnsmedisiner ved UiO Anne Kveim Lie.

  Hun forteller om hvordan vi så på psykiske lidelser fra antikken og fram til i dag. Spesielt går vi i denne episoden inn på de biologiske behandlingsmetodene i forrige århundre (cardiazolsjokk, insulinkomabehandling og lobotomi). Litt om historien til diagnosene får du også høre mer om. Hva kan vi lære av historien og hvordan vil vi se på dagens behandlingsmetoder om 50 år?

  Vil du lese mer om psykiatriens historie anbefales følgende litteratur:

  Svein Atle Skålevåg:  Om utilregnelighet: https://www.pax.no/utilregnelighet.5837956-331601.html

  Per Haave: Ambisjon og handling: Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv, Oslo 2008: https://www.ark.no/boker/Per-Haave-Ambisjon-og-handling-9788274773783

  Gunvald Hermundstad: Psykiatriens historie, Oslo 1999.

  Einar Kringlen: Norsk psykiatri gjennom tidene, Oslo 2007.

 • Psykopoden spesial: Om følelser
  9. mars 2021

  Spesialutgave av Psykopoden: Om følelser.

  I denne spesialutgaven av Psykopoden har vi fått besøk av Tone Normann-Eide. Hun er psykologspesialist ved Nydalen DPS, OUS.

  Hun har i mange år interessert seg for følelser. I denne episoden forteller hun om hva følelser er, hvilke følelser vi har og hvorfor de er viktige.

  I hvilken grad er følelser med på å styre vår hverdag, våre relasjoner og vårt sosiale liv. Hva som kjennetegner en følelse og hvor mange vi egentlig har, har blitt diskutert livlig i psykologien opp gjennom årene.

  Tone Normann-Eide forteller også hvordan hun aktivt reflekterer over egne følelser i sitt arbeid som psykolog.

Oversikt over alle episodene


Om Psykopoden

Serien Psykopoden har blitt til etter anmodninger fra legestudenter som er i psykiatriterminen ved Universitetet i Oslo. En del av episodene vil ta for seg aktuelle emner fra denne undervisningen. Ofte vil de være en introduksjon til de ulike emnene, men de vil i hovedsak ikke kunne sies å dekke de ulike læringsmålene. Vi håper imidlertid at flere enn legestudenter vil ha glede av dem.

Kontaktperson for Psykopoden er Jan Ivar Røssberg

Teknisk ansvarlig: Morten Skoglund

Abonner på Psykopoden

Abonner direkte på Psykopoden fra iTunes       Bildet kan inneholde: tekst, linje, skrift, svart, grafikk.

eller abonner direkte via RSS-feeden (URL)

Av Christina Heesch
Publisert 11. sep. 2019 13:05 - Sist endret 16. des. 2020 11:54