Psykopoden

En podcast om hva psykiske lidelser er og hvordan de best mulig behandles. Samtalepartnerne i denne serien er førsteamanuensis ved UiO og lege Unn H. Haukvik, professor og undervisningsleder i psykiatri Jan Ivar Røssberg ved UiO og lege Erlend Strand Gardsjord .

Unn H. Haukvik, Jan Ivar Røssberg og Erlend Strand Gardsjord deler sin kunnskap og vil i enkelte episoder også invitere andre fagpersoner til det samme. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Episoder

 • Episode 20: Hva er kognitiv atferdsterapi?
  4. mars 2020

  I denne episoden av Psykopoden snakker de to faste medlemmene, Unn Haukvik og Jan Ivar Røssberg, om kognitiv atferdsterapi.

  Kognitiv atferdsterapi er en samtaleform som er blitt veldig populær. Psykiatere, fastleger, leger innen fysikalsk medisin med flere har lært seg denne metoden.

  Kognitiv atferdsterapi er den samtaleterapiformen som er best undersøkt og har vist seg effektiv mot en rekke ulike psykiske lidelser som depresjon, angst, psykosomatiske lidelser, spiseforstyrrelser og rusmisbruk. Det har også vist seg effektivt ved en rekke somatiske tilstander.  

  Vi forklarer sentrale begreper ved kognitiv atferdsterapi som den kognitive diamanten, ABC-modellen, Sokratiske spørsmål, veiledet oppdagelse og hjemmeoppgaver.    

 • Episode 19: Avhengighet
  5. feb. 2020

  I denne episoden av Psykopoden har vi besøk av overlege og professor Jørgen G. Bramness.

  Han forteller om hva avhengighet innebærer. Det finnes ikke bare en mulig forklaring på hva avhengighet er. Det finnes gode forklaringsmodeller fra flere fagfelt som for eksempel pedagogikk, økonomi, filosofi, psykologi og biologi.  

  Bramness har for det meste vært interessert i læringsteoretiske og biologiske teorier for avhengighet. I denne episoden forklarer han spesielt hvordan avhengighetsforskningen har bidratt til økt kunnskap om hjernen

  Jørgen G. Bramness har i en årrekke forsket på avhengighet og har gitt  ut en bok om avhengighet på Universitetsforlaget.

 • Episode 18: Autisme
  20. des. 2019

  Autisme er en utviklingsforstyrrelse som fører til vansker i sosialt samspill, kommunikasjon og språk. De med autisme har ofte også repeterende atferd.

  Vi snakker i dag om autismespekterforstyrrelser som inkluderer barneautsime og Asperger lidelse. Det finnes ingen medikamentell behandling mot symptomene, og behandlingen er ofte opplæring og tilrettelegging. Prognosen er derfor veldig varierende.

  I denne episoden har vi fått overlege Kristin Romvig Øvergaard i studio. Hun er forsker ved seksjon for behandlingsforskning og har også den siste tiden undervist legestudenter i barne-og ungdomspsykiatri. Hun forklarer hva autisme er og hvordan det best mulig behandles.

 • Episode 17: ADHD
  20. des. 2019

  Hvor går grensene mellom normalitet og ADHD symptomene? I denne utgaven av Psykopoden forteller overlege og forsker Kristin Romvig Øvergaard om ADHD.

  ADHD er en forkortelse for attention-deficit-hyperactivity disorder. Symptomene på ADHD innebærer konsentrasjonsproblemer, uro og impulsivitet.  Symptomene starter som regel tidlig i barneårene. I denne episoden hører du om årsakene til ADHD, behandling og prognose.  

 • Episode 16: Bipolare lidelser og stemningsstabiliserende medisiner
  12. des. 2019

  Bipolare lidelser ble før kalt manisk-depressive lidelser, og er kjent helt tilbake fra oldtiden. Lidelsen kjennetegnes ved svingninger mellom dype depresjoner og manier (oppstemte faser).

  Vi skiller mellom to undergrupper nemlig bipolar type I og bipolar type II. Kjennetegn ved bipolar type II er depressive faser og hypomane episoder.

  Til å stabilisere symptomene brukes grunnstoffet Litium som et av medikamentene. I tillegg brukes antiepileptika. Hvordan disse medisinene virker og hva som er effekten av disse medisinene kan du høre mer om i denne episoden.

  Ulrik Malt, professor emeritus og leder i Norsk Psykiatrisk Forening er gjest i denne episoden. 

 • Psykopoden spesial: Intervju med psykolog Lars Tjelta Westlye
  6. nov. 2019

  I denne spesialutgaven av Psykopoden har vi fått besøk av Lars Tjelta Westlye. Han mottok årets Anders Jahre-pris for yngre forskere. Han forsker på hvordan genetiske og miljømessige risikofaktorer påvirker hjernens struktur og funksjon i ulike livsfaser. Hans forskningsgruppe bruker avanserte hjerneavbildningsteknikker for å finne kjennetegn i hjernen til pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Hør han forklare hva dette dreier seg om og hvordan denne forskningen senere kan komme pasientene til nytte.

 • Episode 15: Legemidler mot depresjon - antidepressiva
  29. okt. 2019

  Antidepressiva brukes mot depressive lidelser og angstlidelser. Ofte blir antidepressiva beskrevet som lykkepiller. Å beskrive disse medikamentene som lykkepiller er helt feil. Gitt til friske personer vil ikke disse medisinene gi «lykke» på noen som helst måte. For lette til depressive episoder anbefaler man psykoterapi. For de mer alvorlige depressive lidelsene er anbefalingene både psykoterapi og antidepressiva.

  Ingen andre medisiner blir så hyppig omtalt i media som antidepressiva. Diskusjonen går om de i det hele tatt virker og hvor mye bivirkninger de gir. Ulrik F. Malt, professor emeritus forklarer hvilke typer antidepressiva som finnes, hva effekten er og hva vet vi om bivirkninger. 

 • Episode 14: Traumer og traumatiske livshendelser
  8. okt. 2019

  I denne utgaven har vi fått med oss professor og psykiater Grete Dyb for å snakke om traumer og traumatiske livshendelser.  

  Hva innebærer traumelidelser? Hva er symptomene på en post traumatisk stresslidelse? Hvordan skiller fagpersoner mellom tilpasningsforstyrrelser/akutte belastningslidelser og posttraumatiske stresslidelser?  Hva er best mulig behandling for disse lidelsene? Disse spørsmålene vil du få svar på i denne episoden av psykopoden.

  I tillegg vil professor Grete Dyb fortelle om hvordan det har gått med og hvilken behandling de overlevende etter Utøya terroren har fått.  

 • Episode 13: Spiseforstyrrelser
  19. sep. 2019

  Spiseforstyrrelser handler om vansker med å forholde seg til mat på en normal måte. Mens anoreksi og bulimi er de mest kjente spiseforstyrrelsene, er overspisingslidelse den vanligste og fører ofte til overvekt. I dagens episode snakker vi om hva spiseforstyrrelser er, hvorfor noen utvikler spiseforstyrrelser og sentrale elementer i behandlingen i disse. Vi kommer også inn på de farlige fysiske komplikasjonene en kan se ved alvorlige spiseforstyrrelser.

  Dagens ekspertgjest er professor Øyvind Rø ved Universitet i Oslo. Han har i mer enn 20 år forsket på og behandlet pasienter med spiseforstyrrelser.

 • Episode 12: Hva er en personlighet og en personlighetsforstyrrelse?
  18. juni 2019

  Når det gjelder personlighetstrekk er vi født sånn eller blitt sånn?  Er personlighetstrekkene våre stabile eller forandrer de seg i løpet av leveårene?  Den mest kjente modellen for personlighetstrekk, Big Five, diskuteres i denne episoden.

  I dagens utgave av Psykopoden har vi fått besøk av Theresa Wilberg, professor ved Universitetet i Oslo. Hun har i mange år vært en av de mest aktive innen forskning på personlighet og personlighetsforstyrrelser i Norge. Hun har lang kliniske erfaring samt skrevet en rekke artikler om personlighetsforstyrrelser.

  Personlighetsforstyrrelser innebærer problemer i hvordan vi opplever oss selv og hvordan vi relaterer oss til andre og er dimensjonale fenomener.  Epidemiologiske undersøkelser viser at ca. 10 % av befolkningen tilfredsstiller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse. Noen har milde former mens andre mer alvorlige. I denne episoden diskuteres hva som karakteriserer de ulike personlighetsforstyrrelsene og hva som er best mulig behandling.  


Om Psykopoden

Serien Psykopoden har blitt til etter anmodninger fra legestudenter som er i psykiatriterminen ved Universitetet i Oslo. En del av episodene vil ta for seg aktuelle emner fra denne undervisningen. Ofte vil de være en introduksjon til de ulike emnene, men de vil i hovedsak ikke kunne sies å dekke de ulike læringsmålene. Vi håper imidlertid at flere enn legestudenter vil ha glede av dem.

Kontaktperson for Psykopoden er Jan Ivar Røssberg

Abonner på Psykopoden

Abonner direkte på Psykopoden fra iTunes

eller abonner direkte via RSS-feeden (URL)

Av Christina Heesch
Publisert 11. sep. 2019 13:05 - Sist endret 16. mars 2020 17:40