English version of this page

Vitnemål og praktdiplom

Når doktorgradsprøven er fullført og godkjent skal du få utdelt to dokumenter som dokumentasjon på fullført doktorgrad:

1. vitnemål med vitnemålsvedlegg

2. praktdiplom på latin

Utsending av vitnemål

Når vitnemålet ditt er ferdig vil du få en e-post fra fakultetsadministrasjonen med beskjed om at vitnemålet er klart til å sendes.

Vi sender vitnemålet til adressen som er registrert i Folkeregisteret.

Når er vitnemålet klart

Vitnemålene skrives ut ca. hver tredje i måned.

Når vitnemålet ditt vil være klart avhenger av disputasdatoen din, under er en oversikt over omtrentlige datoer for 2022:

  • Disputasdato mellom 16. januar og 15. mars: 30. april
  • Disputasdato mellom 16. mars og 15. mai: 30. juni
  • Disputasdato mellom 16. mai og 30. juni: 31. august
  • Disputasdato mellom 17. august og 15. september: 31. oktober
  • Disputasdato mellom 16. september og 15. oktober: 30. november
  • Disputasdato mellom 16. oktober og 15. desember: 31. januar 2023

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme avvik fra de ovenfor nevnte datoene.

Returnerte vitnemål

Vi kontakter deg dersom vi får vitnemålet i retur. Det er derfor ekstra viktig at du husker på å oppdatere kontaktinformasjonen din i Studentweb. 

Kreeringsseremoni og praktdiplom

Tidligere ble vitnemålene delt ut ved kreeringsseremonien, sammen med praktdiplomet på latin. Fra 2020 er det bare det latinske praktdiplomet som vil deles ut på kreeringen.

Kreeringsseremonien finner sted fire ganger i året, og er frivillig å delta på. Doktorgradskandidater får invitasjon til kreeringsseremonien per e-post ca. fem uker før kreeringen. Dersom du ikke deltar på kreeringen får du tilsendt det latinske praktdiplomet i posten.

Mer informasjon om kreeringen og datoene for 2022

Kontaktinformasjon

Her finner du vår kontaktinformasjon

Publisert 30. jan. 2020 09:58 - Sist endret 30. mars 2022 10:42