English version of this page

Vitnemål og praktdiplom

Når doktorgradsprøven er fullført og godkjent skal du få utdelt to dokumenter som dokumentasjon på fullført doktorgrad:

1. vitnemål med vitnemålsvedlegg

2. praktdiplom på latin

Utsending av vitnemål

Når vitnemålet ditt er ferdig vil du få en e-post fra fakultetsadministrasjonen med beskjed om at vitnemålet er klart til å sendes.

Vi sender vitnemålet til adressen som er registrert i Folkeregisteret.

Når er vitnemålet klart

Vitnemålene skrives ut ca. 1 gang i måneden.

Når vitnemålet ditt vil være klart avhenger av disputasdatoen din, under er en oversikt over omtrentlige datoer for 2021:

  • Disputasdato mellom 16. oktober 2020 og 10. januar: 28. februar
  • Disputasdato mellom 11. januar og 10 februar: 12. mars 12. juni
  • Disputasdato mellom 11. februar og 10. mars: 12. april  12. juni
  • Disputasdato mellom 11. mars og 10. april: 12. mai  12. juni
  • Disputasdato mellom 11. april og 10. mai: 12. juni
  • Disputasdato mellom 11. mai og 10. juni: 30. august
  • Disputasdato mellom 11. juni og 10. august: 12. september
  • Disputasdato mellom 11. august og 10. september: 12. oktober
  • Disputasdato mellom 11. september og 10. oktober: 12. november
  • Disputasdato mellom 11. oktober og 11. november: 12. desember

Vi gjør oppmerksom på at det på grunn av den pågående pandemien kan forekomme avvik fra de ovenfor nevnte datoene.

Returnerte vitnemål

Vi kontakter deg dersom vi får vitnemålet i retur. Det er derfor ekstra viktig at du husker på å oppdatere kontaktinformasjonen din i Studentweb. .

Kreeringsseremoni og praktdiplom

Tidligere ble vitnemålene delt ut ved kreeringsseremonien, sammen med praktdiplomet på latin. Fra 2020 er det bare det latinske praktdiplomet som vil deles ut på kreeringen.

Kreeringsseremonien finner sted fire ganger i året, og er frivillig å delta på. Doktorgradskandidater får invitasjon til kreeringsseremonien per e-post ca. fem uker før kreeringen. Dersom du ikke deltar på kreeringen får du tilsendt det latinske praktdiplomet i posten.

Mer informasjon om kreeringen og datoene for 2021

Kontaktinformasjon

Her finner du vår kontaktinformasjon

Publisert 30. jan. 2020 09:58 - Sist endret 12. mai 2021 11:49