Ingvild Vik

Målsettingen er å gjøre en større studie for å undersøke om behandling med et NSAID kan være like bra som behandling med et antibiotikum ved ukomplisert urinveisinfeksjon hos ikke-gravide kvinner.

Om prosjektet:

Vi skal gjøre en dobbelt blind randomisert kontrollert studie hvor vi sammenligner ibuprofen og mecillinam i behandlingen av blærekatarr hos ellers friske, ikke-gravide kvinner i alderen 18-60 år. Studien er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i København og Universitetet i Lund.

Prosjektets bakgrunn:

Halvparten av alle kvinner vil gjennomgå en ukomplisert cystitt (blærekatarr) i løpet av livet. Blærekatarr er ofte smertefullt, og selv om tilstanden ofte går over uten behandling, vet vi at antibiotika gir rask bedring av symptomer. Antibiotikaresistens er et økende problem og vi ønsker å redusere unødvendig antibiotikabruk. Det ble gjort en pilotstudie i Tyskland i 2010 hvor de viste like rask symptomlindring ved behandling med et NSAID som ved behandling med et antibiotikum ved ukomplisert cystitt. Vi ønsket å gjøre en større studie for å undersøke om behandling med et NSAID kan være like bra som behandling med et antibiotikum ved denne tilstanden.

Prosjektets tittel:

Ibuprofen versus mecillinam i behandlingen av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner.

Publikasjoner:

Foreløpig ingen publikasjoner, men planlagt tre publikasjoner. Én artikkel hvor vi presenterer resultatene av studien, én hvor vi gjør en prediktoranalyse for varighet av symptomer og én hvor vi ser på bakteriologi.

Publisert 28. apr. 2014 10:59 - Sist endret 27. mai 2015 11:00