Kull 2019

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, hud, blond, hake.
Publisert 28. okt. 2019 11:22

Prosjektets overordnede mål er å utvikle kunnskap om samhandling i depresjonsomsorg, og hva som hemmer og fremmer arbeidsdeltakelse for pasienter med depresjon innen allmennpraksis.

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansikt, ansiktshår, hake.
Publisert 25. okt. 2019 12:08

Prosjektets hovedmålsetning er å prøve å forbedre vilkårene for både diagnostikk og behandling av eldre ≥ 65 år med depresjon i allmennpraksis.

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, tre, smil, branch.
Publisert 25. okt. 2019 11:52

Prosjektet ønsker å undersøke hvordan allmennleger og pasienter kan samarbeide bedre om de medisinsk uforklarte plagene.

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, fotografi, øyenbryn, hode.
Publisert 13. sep. 2019 09:38

Denne studien  har som  mål å bidra til større forståelse av MUPS og gi nye praktiske verktøy i håndteringen av disse pasientene i allmennpraksis.

Publisert 6. sep. 2019 14:43

Prosjektet er en del av ImpresU-studien, og denne delen vil undersøke effekten av Hiprex som forebyggende behandling av residiverende UVI hos eldre kvinner.

Publisert 30. aug. 2019 09:43

Formålet med dette prosjektet er å undersøke utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom fastleger og barnevernet i arbeidet med utsatte barn, og se på forhold som spiller inn på samarbeidet.

Publisert 30. aug. 2019 09:35

Formålet med prosjektet er å karakterisere pasienter som diagnostiseres med type 2 diabetes relativt tidlig i voksenlivet. Prosjektet er en del av ROSA 4-studien.