Kull 2014

Publisert 31. aug. 2015 15:30

Dette prosjektet skal spesifikt se på kommunikasjon og implementering av Advance Care Planning (ACP) på sykehjem. Målet er å forbedre beboernes livskvalitet.

Publisert 10. aug. 2015 13:19

Prosjektet har som mål å, ved hjelp av et screening-verktøy, finne personer som star i fare for å utvikle diabetes 2 og dermed forebygge utviklingen gjennom livsstils-intervensjon.

Publisert 9. feb. 2015 15:41

Prosjektet undersøker hva det nyeste av det nye innen medisin - systembiologi - vil bety for primærhelsetjenesten

Publisert 6. feb. 2015 15:03

En randomisert kontrollstudie av 38 sykehjem (SH) med hovedmål  å forbedre livskvaliteten på sykehjem.

Publisert 3. feb. 2015 10:56

Varsler AMK legevaktlegen ofte nok? Prosjektet setter seg som mål å beskrive erfaringer og meninger vedrørende legevaktlegen og utrykninger.

Publisert 28. jan. 2015 13:31

Korsryggsmerter er en veldig vanlig lidelse med konsekvenser både for den enkelte pasienten og for samfunnet, med smerter og funksjonssvikt som er en hyppig årsak til sykefravær, med store samfunnskostnader som resultat.

Publisert 22. des. 2014 10:58

Prosjektet utforsker de allmennmedisinske utfordringene i møtet mellom innvandrerpasienten og storbylegevakten.

Publisert 15. des. 2014 14:20

Urinveisinfeksjon er den vanligste bakterieinfeksjonen hos kvinner og ukompliserte, nedre urinveisinfeksjoner er en hyppig kontaktårsak i allmennpraksis.

Publisert 5. des. 2014 09:40

Sendes det for mange henvisninger fra allmennleger til sykehus? Og hvordan er kvaliteten på henvisningene som sendes?

Publisert 24. nov. 2014 15:14

Forekomsten av overvekt og fedme hos barn har økt betydelig i mange land de siste tiårene. Det er viktig at man kommer tidlig i gang med forebyggende arbeid for å bremse denne utviklingen.

Publisert 4. nov. 2014 10:43

Kan smertebehandling av demente redusere symptomer på depresjon?

Publisert 16. okt. 2014 10:51

Hva som skjer ved medisinering av barn og hvordan foreldre og barn opplever medisineringen er lite undersøkt og vil være målet for dette prosjektet.