Kull 2017

Publisert 17. nov. 2017 09:59

Formålet med studien er å kartlegge forekomst av undernæring hos eldre som mottar hjemmesykepleie og å undersøke mulige assosiasjoner mellom ernæringsstatus og legemiddelbehandling.

Publisert 26. okt. 2017 13:21

Prosjektet har som mål å evaluere om dei landsomfattande tilsyna med behandling av blodforgifting i sjukehus kan avdekke svikt i tenestene, om dei bidrar til forbetring når det er nødvendig. og korleis tilsyn kan bidra til betre tenester.

Publisert 24. okt. 2017 11:31

Dette er en studie for å få økt kunnskap om hvordan kommunelegene bidrar i det sektorovergripende og tverrfaglige folkehelsearbeidet.

Publisert 3. okt. 2017 12:19

Prosjektet ønsker å skape ny viten om epidemiologien rundt brudd-skader i en ski-destinasjonskommune.

Publisert 1. sep. 2017 13:15

Prosjektet ønsker å forstå og karakterisere pasientsikkerhet i primærhelsetjenesten ved å undersøke ulike perspektiv på fenomenet. Vi spør: ”Hvilke perspektiv og erfaringer har pasienter, helsepersonell og Helsetilsyn med pasientsikkerhet i primærhelsetjenesten?”

Publisert 1. sep. 2017 09:32

Målet med prosjektet er å skape ny viten om effekten av metenamin, både som forebyggende behandling og mot gjentatte urinveisinfeksjoner.

Publisert 28. aug. 2017 10:34

Studien ser på økt risiko for overvekt/vektøkning og ledsagende livsstilssykdommer ved ulike arbeidstidsordninger og skiftarbeid.

Publisert 25. aug. 2017 13:04

Prosjektet har som formål å undersøke ulike aspekter ved primærhelsetjenestens håndtering av pasienter med akutte gastroenteritter i Norge.