Kull 2016

Publisert 18. apr. 2017 11:26

Kommer de riktige pasientene til diabetespoliklinikkene? Hvor stor er variasjonen i behandlingskvaliteten for pasienter med type 2-diabetes i primær- og spesialisthelsetjenesten?

Publisert 4. jan. 2017 14:50

Dette PhD-prosjektet er en del av et større intervensjonsstudie for å øke oppmøte til den eksisterende livmorhalskreftscreening-programmet blant innvandrerkvinner.

Publisert 17. nov. 2016 10:34

Dette prosjektet har som mål å klassifisere ikke-spesifikke nakkesmerter til meningsfulle kliniske undergrupper basert på data samlet inn over et år. Vi ser også på potensielle faktorer for prognose på utvalgte tidspunkt i studiet.

Publisert 8. nov. 2016 12:12

Prosjektet søker å bidra til økt kunnskap om risikofaktorer for urininkontinens og å utdype assosiasjonen mellom angst/depresjon og urininkontinens.

Publisert 1. nov. 2016 15:29

Målet er å kunne klassifisere uspesifikke nakkeplager i klinisk meningsfulle undergrupper som individuelt vil ha en bedre effekt av forskjellig behandling. Slike undergrupper kan gi ny innsikt i prognostiske faktorer og effektive retningslinjer for behandling. Dette vil gi informasjon som terapeuter enkelt kan bruke direkte i behandlingsplanen.

Publisert 1. nov. 2016 15:28

Prosjektet skal undersøke forekomst og utvikling av atopisk eksem hos førskolebarn i forskjellige deler av Norge

Publisert 1. nov. 2016 14:23

Prosjektet vil undersøke om apotek kan avdekke udiagnostisert diabetes type 2 og se på om det er forskjell på apotek som kun tilbyr risikotesting og apotek som tilbyr både risikotesting og måling av HbA1c.