Kull 2022

Bildet kan inneholde: smil, kjeve, lykkelig, rynke, kosmetisk tannbehandling.
Publisert 21. sep. 2022 11:00

Prosjektet ønsker å se på hvordan fastlegene i samarbeid med spesialisthelsetjenesten kan bidra til at personer som er utsatt for alvorlige ulykker unngår å utvikle et langvarig opioidbruk. 

Bildet kan inneholde: smil, hvit kåpe, vindu, erme, helsevesen.
Publisert 16. aug. 2022 14:06

Prosjektet undersøker om fastlegers bruk av samtaleverktøyet ICIT hos pasienter med MUPS kan gi økt mestringsfølelse hos pasienter og lege

Bildet kan inneholde: panne, smil, erme, kjole skjorte, lykkelig.
Publisert 8. aug. 2022 14:38

Målet med prosjektet er å undersøke om dagens stykkprisfinansiering av fastlegeordningen kan ha noen utilsiktede konsekvenser for pasienter og samfunn.

Publisert 8. aug. 2022 13:44

Prosjektet har som mål å kartlegge om kvinner i Norge i dag har et udekket behov for informasjon om overgangsalderen, hvordan et eventuelt behov kan møtes og fastlegens rolle i dette.

Bildet kan inneholde: briller, panne, hår, briller, hode.
Publisert 4. aug. 2022 09:21

Målet med prosjektet er å identifisere årsaker til at fastlegene i større og større grad lot være å bruke videokonsultasjoner, på tross av erfaringen mange av dem fikk i starten av pandemien.