Kull 2021

Publisert 22. nov. 2021 14:14

Prosjektet har som mål å auke antal praksisplassar for medisinstudentar på fastlegekontorene samt styrke rettleiingskompetansen til praksisrettleiarane.