Kull 2021

Publisert 12. apr. 2022 10:53

Dette prosjektet samler kunnskap om e-konsultasjoner med fastlegen, og og er en del av et større prosjekt finansiert av NFR

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, hår, yttertøy.
Publisert 12. apr. 2022 10:46

Prosjektet ser på hvordan primærhelsetjenesten har håndtert Covid19-pandemien, og hvordan pasienters bruk av helsetjenester har endret seg under pandemien.

Publisert 12. apr. 2022 10:39

Prosjektet undersøker nytten av nye blod-biomarkører i diagnostikken av Alzheimers sykdom hos pasienter med kognitiv svikt i fastlegepraksis

Publisert 22. nov. 2021 14:14

Prosjektet har som mål å auke antal praksisplassar for medisinstudentar på fastlegekontorene samt styrke rettleiingskompetansen til praksisrettleiarane.