Kull 2018

Publisert 8. apr. 2019 12:41

Prosjektet undersøker  kontituitet i fastlege-pasientforholdet, og hvordan dette påvirker bruk av legevakt og innleggelse i sykehus.

Publisert 4. apr. 2019 14:23

I dette prosjektet ønsker man å undersøke hvordan legevakt brukes ved luftveisinfeksjoner og hvilke faktorer som er assosiert med antibiotikaforskrivning i denne delen av primærhelsetjenesten.

Publisert 11. feb. 2019 11:21

Prosjektet skal forsøke å kartlegge nytteverdien av hjerteauskultasjon i allmennpraksis

Publisert 11. feb. 2019 10:35

I dette prosjektet vil vi utforske fastlegers erfaringer knyttet til testing for mulig prostatakreft og undersøke fastlegers prøvetakingspraksis og henvisningspraksis ved bruk av PSA og Stockholm3-testen.

Publisert 11. feb. 2019 09:34

Formålet med prosjektet er å kartlegge forekomst av hjertebilyder i en normalbefolkning, samt å vurdere nytteeffekt av auskultasjon av hjertet sammenlignet med ekko cor med henblikk på vurdering av klaffefeil.

Publisert 11. feb. 2019 09:11

Det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget for helse og helsetjenester til nyankomne flyktninger er bakgrunnen for denne studien.

Publisert 4. feb. 2019 10:16

Prosjektet utgår fra Oslo Legevakt og undersøker pasienter med mistenkt GHB-forgiftning for vurdere dagens diagnostikk- og behandlingspraksis. 

Publisert 3. jan. 2019 10:17

I dette forskningsprosjektet ønsker vi å evaluere om pasienter med uspesifikke brystsmerter kan avklares raskere på Legevakten i Oslo.

Publisert 3. jan. 2019 10:00

Formålet med prosjektet er å studere simulering som strategi for å trene studenter i tverr-profesjonelt samarbeid i kliniske, ofte subakutte, situasjoner (scenarier) som håndteres i primærhelsetjenesten.

Publisert 17. okt. 2018 10:21

Effect of physiotherapy and psychological treatment on physical and mental health among asylum seekers and refugees with pain disorders and post-traumatic symptoms

Publisert 17. okt. 2018 09:25

Bakgrunnen for denne studien er det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget for strategisk planlegging av helsetjenester til nyankomne flyktninger.

Publisert 17. okt. 2018 08:39

Dette er en deskriptiv studie som skal kartlegge hvordan deltagernes arbeidsordning påvirker søvn og tretthet.

Publisert 8. okt. 2018 13:28

Prosjektet studerer legevaktleger sin respons på raud respons alarm frå AMK i forbindelse med alvorlege ulykker.