Johanna Laue

Prosjektets formål er å øke kunnskapen omkring bruk av systemiske kortikosteroider og antibiotika ved pasienter med KOLS forverringer i primærhelsetjenesten

Om prosjektet

Prosjektet er hovedsakelig kvalitativt og tredelt. Det belyser problemstillingen fra 3 ulike perspektiver. Først kartlegges kriteriene for behandling av forverringer med systemiske kortikosteroider og antibiotika fra aktuelle nasjonale og internasjonale KOLS retningslinjer gjennom et systematisk litteratursøk og undersøkes evidensen kriteriene er basert på mtp overførbarhet til en primærmedisinsk setting. I andre delen settes fokus på self-management og egenbehandling med de aktuelle medikamentene ved å intervjue KOLS pasienten om deres erfaringer omkring og syn på dette. Det siste delprosjektet er også en fokusgruppestudie hvor allmennleger fra 7 forskjellige land spørres om hvordan de undersøker og utreder pasienter før de eventuelt begynner behandlingen med systemiske kortikosteroider og antibiotika og hva de legger mest vekt på i avgjørelsen.

Prosjektet vil:

  • undersøke kriteriene fra aktuelle KOLS retningslinjer og den underliggende evidensen
  • søke innsyn i hvordan allmennleger fra 7 forskjellige land utreder pasienter for dette formålet
  • se på hvordan KOLS pasienter opplever egenbehandling med de aktuelle medikamentene som beredskapsmedisin.

Prosjektets bakgrunn

Systemiske kortikosteroider og antibiotika har vist seg å være effektiv behandling ved mange KOLS eksaserbasjoner. Men ikke alle pasienter har like god nytte av medisinene, særlig ikke de med mild KOLS og milde forverringer som oftest behandles i primærhelsetjenesten. Dessuten kan behandlingen har uønskede bivirkninger (f.eks. hyperglykemi hos diabetikere) og unødvendig bruk av antibiotika kan føre til utvikling av bakteriell resistens.

Prosjektets tittel

Behandling av KOLS eksaserbasjoner med systemiske kortikosteroider og antibiotika i allmennpraksis – hva sier leger, pasienter og evidensen?

Publikasjoner

Laue, Johanna; Melbye, Hasse; Risør, Mette Bech. Self-treatment of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease requires more than symptom recognition – a qualitative study of COPD patients’ perspectives on self-treatment. BMC Family Practice 2017; Volum 18:8. ISSN 1471-2296.s 1 - 10.s doi: 10.1186/s12875-017-0582-8.

Laue, Johanna; Melbye, Hasse; Halvorsen, Peder Andreas; Andreeva, Elena; Godycki-Cwirko, Maciek; Wollny, Anja; Francis, Nick; Spigt, Mark; Kung, Kenny; Risør, Mette Bech. How do general practitioners implement decision-making regarding COPD patients with exacerbations? An international focus group study. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2016; Volum 11 (1). ISSN 1176-9106.s 3109 - 3119.s doi: 10.2147/COPD.S118856.

Laue, Johanna; Reierth, Eirik; Melbye, Hasse. When should acute exacerbations of copd be treated with systemic corticosteroids and antibiotics in primary care: A systematic review of current copd guidelines. (fulltekst) Npj Primary Care Respiratory Medicine 2015; Volum 25. ISSN 2055-1010.s 1 - 8.s doi: 10.1038/npjpcrm.2015.2.

Al-ani, Salwan Tariq; Spigt, Marcus; Laue, Johanna; Melbye, Hasse. Predictors of treatment with antibiotics and systemic corticosteroids for acute exacerbations of asthma and chronic obstructive pulmonary disease in primary care. BMC Family Practice 2015; Volum 16 (40). ISSN 1471-2296.s doi: 10.1186/s12875-015-0256-3.

 

 

Publisert 4. aug. 2014 13:39 - Sist endret 31. aug. 2020 12:59