Reidun Karin Sandvik

Prosjektet ønsker å undersøke smerteintensitet og smertebehandling i norske sykehjem.

Prosjektets mål:

For å undersøke smerteintensitet og smertebehandling i sykehjem i Norge har vi planlagt og delvis gjennomført tre delstudier.

  1. Effekt av individuell smertebehandling på smerteintensitet hos sykehjemspasienter med demens.

Dette er en randomisert kontrollert studie der pasienter ble fulgt i tolv uker, med målinger i uke 0,2,4,8 og 12. I de åtte første ukene fikk behandlingsgruppen enten paracet, buprenorfin, morfin, pregabalin eller en kombinasjon, basert på sin pågående smertebehandling. Etter åtte uker ble behandlingen vi gav seponert og det ble gjort en ny måling eller fire uker uten behandling. Kontrollgruppen fikk sin ordinære behandling gjennom alle 12 uker.

  1. Trendanalyse av smertebehandling på sykehjem foreskrevet de siste ti år

Fire kohorter er inkludert i en trendanalyse som beskriver foreskrivning av smertemedikamenter fra 2000-2011.

  1. Smerteintensitet og smertebehandling av sykehjemspasienter fra innleggelse og det første året på sykehjem.

Dette er ett forløpsstudie der pasienter følges fra innleggelse i sykehjem og i tre år eller til de dør. Alle pasienter følges individuelt fra innleggelse med halvårlige kontroller.

Prosjektets bakgrunn:

Foreløpig har vi på verdensbasis ingen retningslinjer for smertebehandling av personer som har demens og bor på sykehjem. Ett første steg for å besvare dette er å inkludere pasienter med demens i store robuste effekt-studier der vi undersøker effekten av smertemedisiner på smerteintensitet. Videre er det behov for kunnskap om hvilke smertemedisiner som foreskrives, hvilke doser og eventuell assosiasjon til kognisjon og smerterelaterte diagnoser. Utvikling av smerteintensitet over tid i sykehjem og endringer i foreskrivning av smertemedisiner er videre kunnskap vi ikke har for norske forhold. Med dette prosjektet  vil vi kunne berede grunnen for en eventuell retningslinje for smertebehandling av sykehjemspasienter for  norske forhold.

Prosjektets tittel:

Pain intensity and pain treatment in nursing home patients

 

Publikasjoner:

Sandvik, Reidun Karin; Selbæk, Geir; Seifert, Reinhard; Aarsland, Dag; Ballard, Clive; Corbett, Anne; Husebø, Bettina. Impact of a stepwise protocol for treating pain on pain intensity in nursing home patients with dementia: A cluster randomized trial. European Journal of Pain 2014 ;Volum 18. s. 1490-1500

Husebo BS, Ballard C, Fritze F, Sandvik RK, Aarsland D. Efficacy of Pain Treatment on Mood Syndrome in Patients with Dementia: a randomized clinical trial. Int J Griatr Psychiatry 2013. Doi. 10.1002/gps.4063.

Husebø BS, Ballard C, Sandvik RK, Nilsen OB, Aarsland D. Efficacy of treating pain to reduce behavioural disturbances in residents of nursing homes with dementia: cluster randomized clinical trial. BMJ 2011; 15:343-52.

Sandvik RK, Husebø BS. Smerter hos demente pasienter. Aldring Helse 2012; 1:7-8.

Sandvik RK, Husebø BS.  Måler smerte hos personer med demens. Tidsskr Sykepl 2011; 11: 62-4

Sandvik RK. Smertevurdering ved demens. Kreftsykepleien 2011; 3:10-6.

Reidun Sandvik disputerte 12.1.2017

Publisert 9. mai 2014 15:11 - Sist endret 8. aug. 2017 10:58