Ane Erdal

Kan smertebehandling av demente redusere symptomer på depresjon?

Om prosjektet:

Prosjektet er en 13-ukers placebokontrollert studie på pasienter med demens og depresjon i norske sykehjem.

Prosjektets mål:

Å undersøke om en individuelt tilpasset økning i smertebehandling kan redusere symptomer på depresjon hos pasienter med demens, og dermed svare på spørsmålene 1) kan depresjonssymptomer hos pasienter med demens være uttrykk for ubehandlet smerte?, og 2) kan analgetika (paracetamol og/eller buprenorfin) ha en direkte antidepressiv effekt?

Prosjektets bakgrunn:

Et tidligere forsøk av Bettina Husebø et al. har vist at smertebehandling kan redusere depresjonssymptomer ved demens, men dette forsøket hadde ikke depresjon som inklusjonskriterium, og det var heller ikke placebokontrollert. Derfor ønsker vi nå å se om vi gjenfinner en signifikant effekt med et sterkere studiedesign.

Prosjektets tittel:

Efficacy of Pain Treatment on Depression in Patients with Dementia (DEP.PAIN.DEM)

Publikasjoner:

Corbett, A.; Husebo, B. S.; Achterberg, W.P.; Aarsland, D.; Erdal, A.; Flo, E. (2014). "The importance of pain management in older people with dementia." Br Med Bull 111(1): 139-148.

Publisert 4. nov. 2014 10:43 - Sist endret 27. mai 2015 10:54