Christine Gulla

En randomisert kontrollstudie av 38 sykehjem (SH) med hovedmål  å forbedre livskvaliteten på sykehjem.

Foto: UiB

Om prosjektet:

Dette skal oppnås gjennom å fokusere på 5 områder: Kommunikasjon, Smertebehandling, Medikamentgjennomgang, Organisering av aktivitet og Sikkerhetsfokus.

Prosjektet skal spesifikt se på implentering av legemiddelgjennomganger på sykehjem med effekter og utfordringer knytta til disse samt legemiddelbruken på sykehjem.

Prosjektets mål:

Vårt mål ved å fokusere på disse fem områdene er å:

  • øke livskvaliteten for beboerne,
  • forbedre smertevurdering og behandling,
  • redusere bruken av psykofarmaka, senke antall medisiner, sykehusinnleggelser og kostnader,
  •  tilby meningsfylte aktiviteter
  • øke fokus på pasientsikkerhet.

Prosjektets bakgrunn:

Sykehjemspasienter har komplekse psykiske, fysiske og sosiale behov sammen med en utbredt bruk av psykofarmaka. Å bevare verdigheten og øke livskvaliteten for denne gruppen er et viktig mål for samfunnet.

Prosjektets tittel:

KOSMOS – økt livskvalitet på sykehjem

Publisert 6. feb. 2015 15:03 - Sist endret 27. mai 2015 10:56