Elin Høien Bergene

Hva som skjer ved medisinering av barn og hvordan foreldre og barn opplever medisineringen er lite undersøkt og vil være målet for dette prosjektet.

Om prosjektet:

Prosjektet består av tre deler.

  1. En kvalitativ undersøkelse om hvordan foreldre opplever å gi medisiner til barn, som uttrykt på internett fora.
  2. En kvantitativ reseptregisterstudie om forskrivning av orale antibiotika på resept til barn 0-6 år. Undersøkelsen vil ha to fokuspunkt. Det ene er hvilke administrasjonsformer som brukes av barn i forskjellige aldersgrupper. Det andre er omfang av nye resepter som ekspederes til samme barn etter 1-2 og 3-10 dager med tanke på endring av administrasjonsform og valg av antibiotika .
  3. En kvalitativ undersøkelse om hvordan barn og foreldre opplever korttidsmedisinering med orale legemidler. Observasjon av medisineringssituasjoner av barn 0-6 år i hjemmet samt  dybdeintervju av foreldre og barn vil danne datagrunnlaget.

Prosjektets mål:

Hovedmålet til prosjektet er å undersøke hvordan foreldre og førskolebarn opplever medisineringssituasjoner med orale legemidler. I tillegg vil undersøkelsene bidra med informasjon som vil brukes til utvikling av et teknologisk hjelpemiddel ved medisinering av barn.

Prosjektets bakgrunn:

Førskolebarn (0-6 år) som trenger medisiner er avhengig av hjelp av voksne for å forsikre at medisineringen blir rett. Mangel på hjelpemidler beregnet for barn gjør at medisineringssituasjonen i stor grad er avhengig av forholdet mellom barn og voksne, og hvordan den voksne tilrettelegger for medisineringen av barnet.

Mer enn 20% av barn i alderen 0-9 år får årlig medisiner på resept som skal tas via munn, hovedsakelig antibiotika. Da mange førskolebarn ikke svelger tabletter, får de ofte knuste tabletter eller mikstur. En rekke av disse barna motsetter seg medisineringen blant annet fordi de ikke forstår hva som skjer, er redde, eller synes medisinen smaker vondt. Barnets motstand mot medisinering kan føre til tvang, dårlig etterlevelse og dårligere effekt av medisinene.

 

Publisert 16. okt. 2014 10:51 - Sist endret 27. mai 2015 10:56