Gro Beate Samdal

Helsefremming ved frisklivssentralene: Virker det, hvordan virker det og hvorfor?

Om prosjektet:

Voksenstudien: I mars 2014 startet Universitetet i Bergen i samarbeid med Universitetet i Agder, en kontrollert klinisk studie sammen med Frisklivssentralene i Bergen, Stavanger, Sandnes, Sola, Kristiansand, det interkommunale samarbeidet mellom henholdsvis Fjell, Sund, Askøy og Øygarden og Time og Bryne. Forskningsprosjektet støttes av Norges forskningsråd.

Prosjektets mål:

Voksenstudien kartlegger hvem som deltar på frisklivstilbudene og ser på resultat av tilbud etter 6 måneder (RCT) og etter 2 år (en longitudinell undersøkelse). Det inkluderes rundt 100 voksne til intervensjon og 100 til kontrollgruppen (venteliste). Det vil si at alle får frisklivstilbud, men for noen blir det 6 mnds utsettelse.  Følgende artikler er planlagt i tidsrommet 2014-2017:

1: Hva er effektive teknikker i veiledning av voksne for å øke fysisk aktivitet og sunnere kost? – review og metaanalyse av RCT studier

2: En randomisert kontrollert studie av 6 måneders Frisklivstilbud; design, rasjonale og baseline karakteristika ved deltakerne.

3: Endring av levevaner og selvurdert helse etter 6 måneders Frisklivstilbud - en RCT.

Prosjektets bakgrunn:

Frisklivssentraler er et nytt kommunalt helsefremmende tilbud hvor ansatte har kompetanse på endring av levevaner innen fysisk aktivitet, kost, tobakk og psykisk helse. Formålet er å forebygge utvikling av kroniske sykdommer i befolkningen. Gjennom motiverende samtaler ønsker Frisklivssentralens ansatte at deltaker skal oppleve positiv opplevelse gjennom fysisk aktivitet og sunn kost, samt evne til å akseptere egen kropp. I tillegg til endring i levevaner er livskvalitet, mestringstillit og selvurdert helse aktuelle resultat.

Publikasjoner:

Fra tidligere:

  1. Bjørk IT, Samdal GB, Hansen BS, Tørstad S, Hamilton GA. Job satisfaction in a Norwegian population of nurses: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 2007 Jul;44(5):747-57. Epub 2006 Feb 28.
  2. Bjørk IT, Hansen BS, Samdal GB, Tørstad S, Hamilton GA.Evaluation of clinical ladder participation in Norway. J Nurs Scholarsh. 2007;39(1):88-94.
  3. Bjørk IT, Tørstad S, Hansen BS, Samdal GB, Estimating the cost of professional developmental activities in health organizations. Nurs Econ. 2009 Jul-Aug;27(4):239-44

Fra voksenstudien: ingen foreløpig

 

 

Publisert 7. okt. 2014 10:08 - Sist endret 27. mai 2015 10:57