Ingun Toftemo

Forekomsten av overvekt og fedme hos barn har økt betydelig i mange land de siste tiårene. Det er viktig at man kommer tidlig i gang med forebyggende arbeid for å bremse denne utviklingen.

Om prosjektet:

Prosjektet er basert på unike data fra STORK G studien, en befolkningsbasert, multietnisk kohort undersøkelse av 823 gravide, far og deres barn. Deltakerne ble inkludert i perioden 2008-2010 ved helsestasjoner i Groruddalen, en bydel i Oslo hvor 59 % av befolkningen har minoritetsbakgrunn. Vi har data på barna fra STORK G i form av 3 ultralydundersøkelser i svangerskapet, data ved fødsel og fram til 3-4 måneders alder. Videre har vi innhentet data fra helsestasjonene for vekt, lengde og hodeomkrets på barna fram til 1 års alder, og vil i de aktuelle studiene hente inn rutinedata fra 4-5årskontrollene.

Prosjektets mål:

Prosjektets mål er å øke kunnskap som allmennleger trenger for å gi målrettet og kulturelt sensitiv informasjon og skape fruktbar dialog i praksis og på helsestasjonen for å kunne hjelpe barn og deres foreldre slik at barnet kan unngå overvekt og fedme.

Prosjektets bakgrunn:

Forekomsten av overvekt og fedme hos barn har økt betydelig i mange land de siste tiårene. Forskning viser at det er en sammenheng mellom en rekke maternelle og paternelle faktorer, vekst in utero, spedbarnsfase og tidlig barneår og fedme og metabolsk sykdom som diabetes i voksen alder.

Prosjektets tittel:

“Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity.”

Publikasjoner:

Toftemo Ingun, Glavin Karin, Lagerløv Per. Parents' views and experiences when their preschool child is identified as overweight: a qualitative study in primary care. Family Practice. Vol. 30. doi: 10.1093/fampra/cmt056

 

Publisert 24. nov. 2014 15:14 - Sist endret 27. mai 2015 11:00