Irene Aasmul

Dette prosjektet skal spesifikt se på kommunikasjon og implementering av Advance Care Planning (ACP) på sykehjem. Målet er å forbedre beboernes livskvalitet.

Om prosjektet:

Prosjektet er en randomisert kontrollstudie av 38 sykehjem (SH) med hovedmål å forbedre livskvaliteten på sykehjem. Dette skal oppnås gjennom å fokusere på 5 områder: Kommunikasjon, Smertebehandling, Medikamentgjennomgang, Organisering av aktivitet og Sikkerhetsfokus.

Jeg skal spesifikt se på kommunikasjon og implementering av Advance Care Planning (ACP) på sykehjem med effekter og utfordringer knyttet til implementering. Hvordan praksis relatert til ACP er etablert i sykehjem vil bli utforsket.

Prosjektets mål:

Vårt mål ved å fokusere på disse fem områdene er I) øke livskvaliteten for beboerne, II) forbedre smertevurdering og behandling, III)redusere bruken av psykofarmaka, senke antall medisiner, sykehusinnleggelser og kostnader, IV) tilby meningsfylte aktiviteter og V) øke fokus på pasientsikkerhet.

Prosjektets bakgrunn:

Sykehjemspasienter har komplekse psykiske, fysiske og sosiale behov sammen med en utbredt bruk av psykofarmaka. Det er viktig å bevare verdigheten gjennom å etablere standard for forberedende samtaler (Advance Care Planning, ACP) for pasienter med demens på norske sykehjem. Øke livskvaliteten for denne gruppen er et viktig mål for samfunnet.

Prosjektets tittel:

KOSMOS – økt livskvalitet på sykehjem

 

Publisert 31. aug. 2015 15:30 - Sist endret 31. aug. 2015 15:30