Marianne Bollestad

Urinveisinfeksjon er den vanligste bakterieinfeksjonen hos kvinner og ukompliserte, nedre urinveisinfeksjoner er en hyppig kontaktårsak i allmennpraksis.

Om prosjektet:

Antibiotikabehandlingen av ukomplisert cystitt utgjør en vesentlig del av den totale forskrivningen av antibiotika. Flere ulike behandlingsstrategier har vært vurdert for å begrense bruk av antibiotika og medfølgende resistensutvikling hos urinveispatogene mikrober. Etablert behandling er basert på norske retningslinjer og ved ukomplisert cystitt anbefales en tredagers antibiotikakur. Hos kvinner som tidligere har hatt denne type infeksjon kan behandlingen skje etter telefonkonsultasjon med helsepersonell på legekontor.

  • Første del av prosjektet er gjennomført og hadde til hensikt å vurdere om et spørreskjema kunne identifisere kvinner med ukomplisert cystitt og kvinner med risiko for komplisert infeksjon.
  • Delprosjekt to har til hensikt å vurdere om NSAIDs (ibuprofen) er et mulig behandlingsalternativ for symptomlindring hos friske, ikke-gravide kvinner med ukomplisert cystitt.

Prosjektets mål:

Det samlede målet med prosjektet er å bidra til å sikre trygg klinisk praksis ved håndtering av ukompliserte cystitter i allmennpraksis, samt å bidra til å redusere unødig antibiotikabruk og ledsagende antibiotikaresistens-utvikling.

Prosjektets tittel:

Håndtering av kvinner med ukomplisert cystitt i allmennpraksis

Publikasjoner:

Protokollartikkel: akseptert til publisering I BMC Infectious Disease

Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis - a randomized controlled trial study protocol

 

 

Publisert 15. des. 2014 14:20 - Sist endret 27. mai 2015 11:04