Olav Thorsen

Sendes det for mange henvisninger fra allmennleger til sykehus? Og hvordan er kvaliteten på henvisningene som sendes?

Foto: UiB

Om prosjektet:

Prosjektet består av tre deler:

  • Part 1: General practitioners’ reflections on referring: An asymmetric or non-dialogical process? Dette er en kvalitativ fokusgruppebasert intervjustudie blant allmennleger som henviser til sykehus. Artikkel publisert i Scand J of Prim Health Care 2012.
     
  • Part 2: The consultants’ role in the referring process with general practitioners: partners or adjudicators? A qualitative study. En kvalitativ intervjustudie av sykehusleger som leser henvisninger og prioriterer pasienter til sykehus. Artikkel publisert i BMC Fam Pract 2013.
     
  • Part 3: The quality of the referral process – important aspects and factors. A prospective longitudinal observational study. En kvantitativ studie hvor allmennleger som henviser til sykehus har skåret på spørsmål om henvisningsprosessen og registrert enkelthenvisninger på en rekke parametre.

Prosjektets mål:

Målet med studien er en analyse av forskjellige aspekter i henvisningsprosessen, og å se på mulighetene for en bedre samhandling mellom allmennlegene og sykehusspesialistene.

 

Prosjektets tittel:

Referrals from General Practitioners to specialist health care – attitudes, wishes and future possibilities

Publikasjoner:

  1. Thorsen O, Hartveit M, Bærheim A. General practitioners’ reflections on referring – an asymmetric or non-dialogical process? Scand J of Prim Health Care, 2012. 30(4): p. 241-6).
  2. Thorsen, O., M. Hartveit, and A. Baerheim, The consultants' role in the referring process with general practitioners: partners or adjudicators? a qualitative study. BMC Fam Pract, 2013. 14(1): p. 153.

Olav Thorsen disputerte 24.1.2017

 

Publisert 5. des. 2014 09:40 - Sist endret 8. aug. 2017 10:51