Caroline Farsjø

Risiko for underernæring er et veldokumentert problem hos hjemmeboende eldre, og vi undersøker om APPETITT kan åpne for nye måter å forebygge ernæringsmessig risiko.

Om prosjektet:

Phd prosjektet inngår som en del av forskningsprosjektet APPETITT, et treårig regionalt innovasjonsprosjekt det vi utvikler en nettbrettapplikasjon om ernæring. Appen er spesielt tilpasset eldre med nedsatt matlyst og i risiko for å utvikle underernæring. I dette prosjektet ønsker vi å stimulere til egeninnsats og selvstendighet hos eldre og bidra til utvikling av kommunale tjenester med økt systematikk i ernæringsarbeidet.

Prosjektets mål:

  • Undersøke hvordan eldre og ansatte i kommunehelsetjenesten tar i bruk APPETITT og hvilken nytte de har av den.
  • Undersøke sykepleiestudenters holdninger til ernæringsarbeid og eldre og hvordan tilgang til og bruk at APPETITT påvirker deres holdninger til ernæringsarbeid.

Prosjektets bakgrunn:

Applikasjonen APPETITT skal testes av brukere (eldre) og ansatte i hjemmetjenestene i Oslo, Tvedestrand, Drammen og Bærum kommuner. APPETITT er spesielt utformet for å være et hjelpemiddel for eldre med nedsatt matlyst og i risiko for underernæring. Vi undersøker også om APPETITT kan være et verktøy for ansatte og studenter i hjemmetjenestene.

Prosjektets tittel:

APPETITT – a complex intervention addressing nutrition and the elderly.

Publisert 29. aug. 2016 11:08