Dag Ståle Nystøyl

Prosjektet skal søke ny informasjon om bruk av anestesilegebemannet tjeneste i grenseoppgangen mot legevakt.

Foto: Uni Research Helse

Om prosjektet/Prosjektets mål:

Prosjektet vil gjennom tre studier belyse:

  1. Hvilke konsekvenser det har for pasienten når luftambulansen ikke kommer.

  2. Hvilken betydning overgang til en stor interkommunal legevakt har på bruk av anestesilegebemannet tjeneste.

  3. Hvilke oppdrag og alvorlighetsgrad anestesilegebemannet tjeneste har i legevaktdistrikt uten legebil sammenlignet med legevaktdistrikt med legebil.

Prosjektets bakgrunn:

Akuttmedisinske hendelser utenfor sykehus er avhengig av et godt samspill mellom legevakttjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ved de mest tidskritiske og alvorlige hendelsene involveres anestesilegebemannet tjeneste. Det er flere studier som beskriver nytten av denne tjenesten, men det mangler kunnskap om hva som skjer når tjenesten må avvise eller avbryte oppdrag.

De siste årene har legevaktene i Norge endret seg. Trenden går mot større legevaktsdistrikter og interkommunale ordninger. Konsekvensen er lengre reisevei for pasientene og lengre responstid ved utrykning av lege. Disse endringene kan medføre en endring i bruken av anestesilegebemannet tjeneste, men dette har ikke vært undersøkt. I tillegg er det stor variasjon ved legevaktene når det gjelder utrykning. Ved noen legevakter rykker en aldri ut, men andre legevakter som regel rykker ut. Det har vært antydet at anestesilegebemannet tjeneste benyttes i stor grad til såkalte legevaktoppdrag i områder hvor legevakten ikke er involvert.

Prosjektets tittel:

Akuttmedisinske hendelser utenfor sykehus med vekt på samspill mellom anestesilegebemannet tjeneste og kommunal legevakt

Publisert 11. des. 2015 12:12 - Sist endret 11. des. 2015 12:15