Juan Carlos Aviles Solis

Prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom lungelyder og sykdom i en alminnelig befolkning

Foto: UiT

Om prosjektet:

Vi forventer å undersøke omtrent 3000 personer for tilstedeværelse av unormale lungelyder. Dette prosjektet er en del av Tromsø 7 undersøkelsen og vi har derfor mulighet til å samle epidemiologiske data for å sammenligne våre funn med spirometri og ultralydundersøkelse av hjertet.

Prosjektets mål:

  • Å beskrive utbredelsen av knatrelyder og pipelyder og andre unormale lyder i en alminnelig befolkning i alderen 40+. Vi skal studere virkningen av alder, røyking og selvrapporterte sykdommer på utbredelsen av unormale lyder.
     
  • Å undersøke om knatrelyder, pipelyder og andre unormale lyder kan forutsi obstruktivitet, redusert oksygenmetning, hjertesvikt og lungerelatert mortalitet.

Prosjektets bakgrunn:

Lungeauskultasjon er vanlig brukt i klinisk praksis, men vi mangler sterke bevis om nytten av lunge- og hjerteauskultasjon for å diagnostisere lunge- og hjertesykdom. Tromsø 7-undersøkelsen er en god mulighet for å studere sammenhengen mellom lungelyder og sykdom i en alminnelig befolkning.

Prosjektets tittel:

Diagnostisk verdi av unormale lungelyder funnet ved screening for tilstedeværelsen av lunge- og hjertesykdommer hos voksne i alderen 40 +.

 

Publisert 16. okt. 2015 12:56