Torunn Bjerve Eide

Formålet med studien er å oppnå mer kunnskap hvilke tjenester som ytes ved norske fastlegekontor, om interaksjonen mellom leger og pasienter i den norske primærhelsetjenesten, og i hvilken grad det foreligger forskjeller mellom de nordiske landene

Om prosjektet:

Studien baserer seg på data fra den internasjonale multisenterstudien Quality and Costs of Primary Care in Europe (QUALICOPC). Den internasjonale delen av studien omfatter 34 land. Det norske materialet omfatter 198 leger og 1707 pasienter fra hele landet. Vi vil også få tilgang til utvalgte deler av datasettene fra Sverige, Danmark og Finland. Hos hver deltagende lege ba man 10 påfølgende pasienter på en tilfeldig valgt praksisdag om å fylle ut et skjema. Ni pasienter per lege besvarte et skjema vedrørende erfaringer med det aktuelle legebesøket, og én pasient per lege besvarte et skjema angående hvilke verdier som vektlegges ved legebesøk. I tillegg besvarte legene et spørreskjema om sin praksis. Dataene er anonyme, men vi kan koble informasjon fra pasientene med opplysninger fra den legen de besøkte.  I denne studien fokuserer vi på følgende problemstillinger:

  1. Hvordan påvirkes pasientenes erfaringer med legebesøk av uavhengige, organisatoriske karakteristika hos den enkelte lege?
  2. Hvilke medisinske problemstillinger behandles og hvilke prosedyrer utføres på norske fastlegekontor? Er det store variasjoner mellom de nordiske landene?
  3. Har leger og pasienter ulike forventinger til hvilke medisinske problemstillinger fastlegen kan hjelpe til med?
  4. Hvilke faktorer vurderes som viktigst av pasienten før, under og etter et legebesøk? Blir pasientenes prioriteringer gjenspeilet i hva som faktisk foregår ved et besøk hos fastlegen?

Prosjektets tittel:

Patients´ versus doctors´ experiences and expectations. A comparative study from Norwegian and Nordic general practice.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 11. sep. 2015 14:43 - Sist endret 4. feb. 2016 10:23