Aslaug Johanne Risøy

Prosjektet vil undersøke om apotek kan avdekke udiagnostisert diabetes type 2 og se på om det er forskjell på apotek som kun tilbyr risikotesting og apotek som tilbyr både risikotesting og måling av HbA1c.  

Om prosjektet:

Kunder på 19 apotek vil kunne be om å få testet sin risiko for å utvikle diabetes type 2 (DT2). På åtte av apotekene vil personer som scorer høyt på risikotesten bli anbefalt å kontakte lege for videre utredning. Hos resten av apotekene vil personer med høy risiko få målt langtidsblodsukker - HbA1c. Personer med HbA1c-verdi på 6,5% eller mer anbefales å kontakte lege for diagnose. Personer med HbA1c mellom 6,0% og 6,4% vil anbefales å kontakte lege om et år for en ny måling. Alle deltakerne blir kontaktet av farmasøyt etter to måneder for å svare på hvordan de opplevde tjenesten, og om de som ble oppfordret til å kontakte legen har gjort det og evt. om de har fått diagnosen T2D. Apotek som tilbyr HbA1c-målinger vil meldes inn i Noklus og trenes i kvalitetskontroll.

Prosjektets mål:

  • Å undersøke om apotek kan bidra til å avdekke udiagnostisert diabetes.
  • Å undersøke om det er forskjell på apotek som tilbyr kun risikotesting og apotek som tilbyr både risikotesting og måling av HbA1c.

Prosjektets bakgrunn:

Omlag 175 000 nordmenn har diabetes DT2 uten å vite det. T2D utvikles ofte langsomt, og symptomene kan være diffuse. Det er anslått at diabetes koster det norske samfunnet cirka 10 mrd. i året, og det er estimert at 80% av kostnadene er knyttet til behandling av makro- og mikrovaskulære senkomplikasjoner som kardiovaskulær sykdom, retinopati, nefropati og nevropati. Det er derfor viktig å oppdage T2D så tidlig som mulig for å hindre eller begrense utviklingen av eventuelle komplikasjoner og redusere kostnadene.

Apotek møter en bred kundegruppe, er lett tilgjengelig og de har lenge åpent. Dette setter apotek i en unik posisjon til å kunne drive med ulike helsetjenester, og det har vært en endring av fokus fra kun utlevering og salg av legemidler til bl.a. pasient-opplæring, livsstilsråd, måling av blodtrykk og kolesterol og screening-programmer. En tjeneste med diabetesrisikotesting og måling av HbA1c på apotek kan, i samarbeid med fastlegene, bidra til å finne flere personer med udiagnostisert T2D.

Prosjektets tittel:

Nytteverdi av diabetesrisikotesting og HbA1c-måling på apotek

Publisert 1. nov. 2016 14:23 - Sist endret 8. nov. 2016 12:01