Birgitte Lawaets Myhrvold

Målet er å kunne klassifisere uspesifikke nakkeplager i klinisk meningsfulle undergrupper som individuelt vil ha en bedre effekt av forskjellig behandling. Slike undergrupper kan gi ny innsikt i prognostiske faktorer og effektive retningslinjer for behandling. Dette vil gi informasjon som terapeuter enkelt kan bruke direkte i behandlingsplanen.

Om prosjektet:

Dette er en delstudie av en prospektiv kohorte studie hvor vi følger pasienter med nakkeplager gjennom 52 uker. Kiropraktor rekrutterer pasienter med nakkesmerter uansett hvor i behandlings-/ eller smerteforløp de befinner seg, slik at en gruppe vil være nye pasienter og en gruppe vil allerede være i et behandlingsforløp. Pasienter besvarer 2-3 spørsmål ukentlig via SMS gjennom hele studieperioden. Disse omhandler nakkesmertens hyppighet og intensitet, samt funksjon. Demografiske bakgrunnsdata samles inn fra pasientene og det benyttes validerte spørreskjemaer for kartlegging av funksjon og generelle helsemål. Detaljer om anamnese og klinisk undersøkelse registreres av kiropraktoren.

Prosjektets mål:

Prosjektet har som hovedmål å beskrive smerteforløpene av pasienter med nakkeplager i kiropraktorpraksis, samt hvilke personlige, psykiske og fysiske (kliniske, og behandlings-) faktorer som predikerer de ulike forløpene.

Prosjektets bakgrunn:

Uspesifikke nakkeplager er en av de mest utbredte kroniske tilstande i befolkningen og utfallet varierer hos pasienter.  En stor del av pasienter som søker behandling for nakkesmerter, har tidligere opplevd episoder av lignende karakter eller har vedvarende nakkesmerter og søker behandling på grunn av en aktuell forverring. Til dags dato finnes ingen studier på smerteforløp på nakkeplager, ei heller på inndeling av undergrupper. For å kunne oppnå bedre kunnskap om behandlingseffekt, kartlegges smerten med ukentlige SMS spørsmål for å identifisere hvordan den utarter og utvikler seg over tid. Slik fanges både vendepunkt for smertebedring, så vel som den naturlige fluktueringen.

Prosjektets tittel:

”Forløp av nakkeplager blant pasienter hos kiropraktor”

Publisert 1. nov. 2016 15:29 - Sist endret 8. nov. 2016 12:01