Gunhild Felde

Prosjektet søker å bidra til økt kunnskap om risikofaktorer for urininkontinens og å utdype assosiasjonen mellom angst/depresjon og urininkontinens.

Om prosjektet:

Prosjektet er del av en allmennmedisinsk forskergruppe i Bergen som i mange år har kartlagt risikofaktorer og assosierte faktorer til urininkontinens hos kvinner. Første delprosjekt var en tverrsnittsstudie med materiale fra Helseundersøkelsen i Hordaland(HUSK) der vi påviste en assosiasjon mellom høy skår på angst/depresjon og urininkontinens. Andre delprosjekt var en longitudinell studie med materiale fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) der denne assosiasjonen ble funnet å gå «begge veier», altså både en overhyppighet av utvikling av angst og depresjon hos de urininkontinente og enda tydeligere omvendt. Det tredje delprosjektet som det nå jobbes med skal være en utdypning av denne kunnskapen ved blant annet å se på medikamentbruk hos de urininkontinente kvinnene. Dataene fra HUNT er planlagt koblet med data fra Reseptregisteret.

Prosjektets mål:

Bidra til økt kunnskap om risikofaktorer for urininkontinens og å utdype assosiasjonen mellom angst/depresjon og urininkontinens.

Prosjektets bakgrunn:

Urininkontinens, angst og depresjon er høyprevalente tilstander i allmennpraksis. Klinisk erfaring og noen tidligere studier har antydet en overhyppighet av urininkontinens ved depresjon og angst,  og omvendt, men mere forskning har vært nødvendig. Bakgrunnen for prosjektet har vært et ønske om å utdype kunnskapen på dette feltet.

Prosjektets tittel:

Anxiety and depression associated with urinary incontinence

Publikasjoner:

1: Felde G, Bjelland I, Hunskaar S. Anxiety and depression associated with incontinence in middle- aged women: a large Norwegian cross-sectional study. Int Urogynecol J. 2012 Mar;23(3):299-306. doi: 10.1007/s00192-011-1564-3. Epub 2011 Nov 9. PubMed PMID: 22068320.

2: Felde G, Ebbesen MH, Hunskaar S. Anxiety and depression associated with urinary incontinence. A 10-year follow-up study from the Norwegian HUNT study (EPINCONT). Neurourol Urodyn. 2015 Nov 20. doi:0.1002/nau.22921. PubMed PMID: 26584597.

 

Publisert 8. nov. 2016 12:12 - Sist endret 8. nov. 2016 12:12