Hogne Vikanes Buchvold

Studien ser på økt risiko for overvekt/vektøkning og ledsagende livsstilssykdommer ved ulike arbeidstidsordninger og skiftarbeid.

Om prosjektet:

SUSSH (The SUrvey of Shiftwork, Sleep and Health) er en longitudinell studie av norske sykepleiere. Studien har pågått med årlig datainnsamling fra 2008 til 2017. Prosjektet belyser mange ulike områder: psykisk helse, sykefravær, søvnvansker og søvnrelatert sykdom, livstilsvaner, og metabolske endringer i denne kohorten.

Prosjektets mål:

Det overordnede formålet med studien har vært å øke kunnskapen rundt potensielle negative helseeffekter av skiftarbeid og ulike arbeidstidsordninger. Min del av prosjektet har hatt fokus på økt risiko for overvekt/vektøkning og ledsagende livsstilssykdommer.

Prosjektets bakgrunn:

Skiftarbeideren utfordrer sin egen døgnrytme: arbeid og lys når kroppen er innstilt på hvile og mørke. Når arbeid, søvn og døgnrytme kommer i konflikt utfordres flere hormonelle og fysiologiske systemer som påvirkes av døgnrytmen. Denne påvirkningen kan over tid bidra til økt risiko for sykdom. Studien har hatt som formål å belyse risiko for potensielt negative helse effekter ved ulike arbeidstidsordninger og skiftarbeid. SUSSH var initialt finansiert av Helse Vest, men har siste årene fått støtte fra Nordforsk/NFR.

Prosjektets tittel:

«Skiftarbeid og Nattarbeid: Påvirkning på vekt og metabolske sykdommer»

Publikasjoner:

Buchvold HV, Pallesen S, Øyane NM, Bjorvatn B. Associations between night work and BMI, alcohol, smoking, caffeine and exercise - a cross-sectional study. BMC Public Health. 2015 Nov 12;15(1):1112.

Buchvold H. Skiftarbeid, lite søvn og metabolske sykdommer. Tidsskriftet Søvn. 2017 Apr;1(1):24–7.

 

Publisert 28. aug. 2017 10:34 - Sist endret 28. aug. 2017 10:34