Knut Erik Emberland

Prosjektet har som formål å undersøke ulike aspekter ved primærhelsetjenestens håndtering av pasienter med akutte gastroenteritter i Norge.

Prosjektets mål:

Prosjektet har tre hovedmål: (1) Beskrive bruken av fastlege og legevakt gastroenteritter i Norge, (2) beskrive bruk av antibiotika forskrevet av legevakts- eller fastlege ved gastroenteritter, og (3) undersøke hvor mange av pasientene med gastroenteritter som går til fastlege eller legevaktslege som får påvist en meldingspliktig sykdom og dermed meldes til MSIS.

Dette er en registerbasert studie som kobler data fra tre ulike kilder: KUHR (legeregningskort), Reseptregisteret og MSIS-registeret for perioden 2006-2015.

Prosjektets bakgrunn:

Pasienter med gastroenteritt blir i hovedsak håndtert i primærhelsetjenesten uten nærmere diagnostikk av hva som er underliggende årsak. Primærhelsetjenesten, ved fastlege og legevaktslege, har en viktig funksjon med å ivareta helsen til pasienter med gastroenteritt, bidra til å avdekke utbrudd med gastroenteritt og begrense unødig bruk av antibiotika hos pasientgruppen.

Prosjektets tittel:

Gastroenteritter i primærhelsetjenesten: legesøkning, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking

 

Publikasjoner:

Emberland, Knut Erik; Rørtveit, Guri.
Norske helsedata - en utilgjengelig skatt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volum 136.(18) s. 1506-1506

Emberland, Knut Erik; Nygård, Karin Maria; Aavitsland, Preben.
Salmonellosis and charter tourism: epidemiology and trends of imported human cases to Norway from the Canary Islands and Thailand, 1994-2008. Epidemiology and Infection 2012 ;Volum 140.(9) s. 1655-1662

Emberland, Knut Erik; Ethelberg, S; Kuusi, M; Vold, Line; Jensvoll, L; Lindstedt, Bjørn Arne; Nygård, Karin Maria; Kjelsø, C; Torpdahl, M; Sørensen, G; Jensen, T; Lukinmaa, S; Niskanen, T; Kapperud, Georg.
Outbreak of Salmonella Weltevreden infections in Norway, Denmark and Finland associated with alfalfa sprouts, July-October 2007. Eurosurveillance 2007 ;Volum 12.(48)

Emberland, Knut Erik; Nygård, Karin Maria; Heier, Berit Tafjord; Aavitsland, Preben; Lassen, Jørgen Fr; Stavnes, Trine-Lise; Gondrosen, B.
Outbreak of Salmonella Kedougou in Norway associated with salami, April-June 2006. Eurosurveillance 2006 ;Volum 11.(7)
 

 

 

Publisert 25. aug. 2017 13:04 - Sist endret 25. aug. 2017 13:05