Stein Vabo

Prosjektet ønsker å skape ny viten om epidemiologien rundt brudd-skader i en ski-destinasjonskommune.

Om prosjektet: 

Konservativ behandling av brudd skjer vanligvis poliklinisk og tilknyttet sykehus. I Norge har flere allmennlegekontorer også røntgenutstyr. Disse allmennlegekontorene er lokalisert langt fra sykehus, og begrunnelsen for å ha røntgenutstyr har vært å kunne behandle «enkle» skader lokalt, og dermed unngå å transportere pasienter langt for diagnostikk og behandling. I Norge er det ikke publisert forskning eller systematisk oppfølging av slik lokal behandling. Studien blir gjennomført for å undersøke:

  • Hvilke bruddskader som er blitt røntgenologisk påvist og behandlet i allmennpraksis i Bykle i perioden 2010-2014
  • Hvordan er pasientenes symptomer og funksjon etter konservativ bruddbehandling av de tre vanligste bruddlokalisasjonene (underarm/håndledd, kragebein, ankel) I allmennpraksis
  • Er det forskjell på pasientens symptomer og funksjon avhengig av hvilken lege som har vurdert og behandlet bruddskaden.

Studien er en retrospektiv tverrsnittstudie med utgangspunkt i alle brudd bekreftet av røntgenavdelingen ved Sørlandet Sykehus Arendal og behandling igangsatt i Bykle. Det er registrert relevante journaldata og røntgenologiske data på alle pasienter som er diagnostisert med positivt røntgen på brudd fra 2010-2014. Det er innhentet spørreskjemadata fra alle pasienter med brudd i underarm/håndledd, kragebein og ankel for å registrere funksjon etter gjennomgått brudd og behandling. Det er innhentet demografiske opplysninger om behandlende lege.

Prosjektets mål:

Å skape ny viten om epidemiologien rundt brudd-skader i en ski-destinasjonskommune i Norge, undersøke resultatet av brudd-behandlingen gitt i primærhelsetjenesten i denne settingen, se på om det er forskjeller i behandlingsresultat på pasientens symptomer og funksjon avhengig av hvilken lege som har vurdert og behandlet bruddskaden.

Der er også aktuelt å gjøre en kostnadsanalyse på lokal-behandling i primærhelsetjenesten vs. sykehuspoliklinikk/sykehus.  

Prosjektets bakgrunn:

Konservativ bruddbehandling har vært gjennomført i Bykle kommune siden 1988, fra 2004 har det vært mulig å sende digitalisert bilder til Sørlandets sjukehus Arendal, for vurdering av røntgenlege og/eller ortoped.

Prosjektets tittel:

Konservativ bruddbehandling i allmennpraksis

 

 

 

Publisert 3. okt. 2017 12:19 - Sist endret 3. okt. 2017 12:21