Stian Andersen

Prosjektet skal forsøke å kartlegge nytteverdien av hjerteauskultasjon i allmennpraksis

Om prosjektet:

Materialet er fra den 7. Tromsøundersøkelsen, og inkluderer opptak av hjertelyder og ekkokardiografi av deltagere.  I tillegg er det planlagt at data fra det nye forskernettverket skal benyttes.

Prosjektets bakgrunn:

Bilyder over hjertet gir ofte mistanke om klaffefeil, og er årsak til en betydelig andel av henvisninger fra primærhelsetjenesten til vurdering i spesialisthelsetjenesten. Vår kunnskap om forekomst av hjertebilyder og hvor sterkt de er assosiert med klaffefeil er fortsatt mangelfull.  Det finnes i dag ingen retningslinjer for leger i primærhelsetjenesten som sier hvordan pasienter med hjertebilyder skal utredes eller følges opp.

Prosjektets tittel:

Hjerteauskultasjon, pålitelighet og nytteverdi

 

Publisert 11. feb. 2019 11:21 - Sist endret 11. feb. 2019 11:21