Anne Herefoss Davidsen

Formålet med prosjektet er å kartlegge forekomst av hjertebilyder i en normalbefolkning, samt å vurdere nytteeffekt av auskultasjon av hjertet sammenlignet med ekko cor med henblikk på vurdering av klaffefeil.

Om prosjektet:          

Deltakerne i studien er alle hentet fra den siste Tromsøundersøkelsen, «Tromsø 7», hvor 21083 menn og kvinner >40 år deltok. Av disse ble det gjort opptak av hjertelyder hos 2100 personer og alle disse fikk også gjort EKG og ultralyd av hjertet. I tillegg til å analysere disse opptakene skal vi gå gjennom aktuell litteratur for å se på nytten auskultasjon av hjertet, sammenlignet med ekko cor.

Prosjektets bakgrunn:           

Ekko cor regnes som «gullstandard» ved undersøkelse for klaffefeil, men denne undersøkelsen må utføres av en erfaren undersøker, fortrinnsvis på sykehuset av en hjertespesialist (kardiolog). Ergo er det begrenset med ressurser for slik undersøkelse, mens auskultasjon av hjertet er en enkel og lite ressurskrevende undersøkelse som gjøres av alle leger. Allmennleger auskulterer hundrevis av hjerter hvert år. Spørsmålet er om legene basert på auskultasjon alene kan fange opp de fleste klaffefeil, og om man på grunnlag av bilydens karakter kan skille mellom alvorlige og mindre alvorlige klaffefeil, samt fysiologiske bilyder. Et samlet formål er å finne ut om legene kan klare seg med denne undersøkelsen for å avklare om en hørbar bilyd må vurderes videre med ekko eller ikke.

Prosjektets tittel:       

«Nytte av hjerteauskultasjon i diagnostikk av klaffefeil»

Publisert 11. feb. 2019 09:34 - Sist endret 11. feb. 2019 09:34