Tine Almenning Eide

Dette er en deskriptiv studie som skal kartlegge hvordan deltagernes arbeidsordning påvirker søvn og tretthet.

Om prosjektet:

Datainnsamlingen ble gjennomført i høst/vinter 2014 og vår/sommer 2015. Det ble utført ulike subjektive og objektive tester på søvn og søvnighet, over totalt 6 uker.

Prosjektets mål:

Formålet med studien er å bidra med økt kunnskap om effekten av lange arbeidstider og påfølgende lange arbeidsperioder på søvn og søvnighet hos piloter og redningsmenn i luftambulansetjenesten.

Prosjektets bakgrunn:

Skiftarbeid innebærer aktivitet og lys på et tidspunkt hvor inaktivitet og hvile er naturlig. Dette har negative konsekvenser for søvn og tretthet, hvor skiftarbeid er forbundet med redusert søvnlengde og økt tretthet. Dette har igjen konsekvenser for prestasjon, sikkerhet og helse. Det eksisterer lite forskning på disse effektene i luftambulanse og det er vanskelig å finne andre yrkesgrupper med lignende arbeidsordninger og karakteristikker. Det er derfor behov for en kartlegging av disse effektene hos denne yrkesgruppen. 

Prosjektets tittel:

Søvn og søvnighet blant piloter og redningsmenn i norsk luftambulansetjeneste

Publisert 17. okt. 2018 08:39 - Sist endret 17. okt. 2018 09:26