Nicolay Jonassen Harbin

Prosjektet ser på bruk av antibiotika i sykehjem i Østfold fylke.

Om prosjektet:

 I forbindelse med regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten har Antibiotikasenteret for primærmedisin gjennomført en antibiotikaintervensjon i Østfold fylke fra høsten 2016 til høsten 2017. 39 av 42 institusjoner i fylket deltok aktivt gjennom intervensjonsåret. Intervensjonen er basert på modellene antibiotika styringsprogram og kollegabasert terapiveiledning, og danner grunnlaget for utrulling av intervensjonen til resten av landets fylker innen utgangen av 2020. Man har også gjennomført fokusgruppeintervjuer med leger og sykepleiere fra sykehjem og KAD avdelinger i Østfold, med ønske om å utforske hvilke erfaringer og utfordringer de opplever med rasjonell antibiotikabruk.   

Prosjektets mål:

I første del ønsker vi å utforske baseline data av innkjøpsstatistikk av antibiotika fra apotek til sykehjem og KAD-avdelinger i Østfold
I andre del vil vi utforske om en intervensjon basert på kollegabasert terapiveiledning og antibiotika styringsprogram for sykehjem og KAD avdelinger kan redusere totalt antibiotikainnkjøp, samt føre til et mer hensiktsmessig  antibiotika bruk
I tredje del ønsker vi å undersøke hvilke erfaringer leger og andre helsefagarbeidere i sykehjem og KAD-avdelinger har med å gi eller avstå fra å gi antibiotikabehandling til pasienter.

Prosjektets bakgrunn:

Sykehjem og kommunale akutte døgnenheter står for rundt 6 % av all antibiotikabruk til mennesker i Norge. Bruk av intravenøs antibiotika har de senere årene blitt vanligere ved sykehjem, og KAD-avdelingene, som dels erstatter sykehusinnleggelser, bidrar sannsynligvis til økt bruk av bredspektrede midler som tidligere var forbeholdt sykehusbehandling. Det er store variasjoner i total forskrivningspraksis og valg av antibiotika mellom forskjellige typer sykehjem, men også mellom sykehjem av samme type. Forbruket kan og bør reduseres. Det vites heller ikke hvilke erfaringer leger og andre helsefagarbeidere i sykehjem og KAD-avdelinger har med å gi eller avstå fra å gi antibiotikabehandling til sykehjemspasienter. Fra annen forskning vet vi at dette kan være utfordrende.

Prosjektets tittel:

Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene (RASK)

Publisert 3. jan. 2019 09:36 - Sist endret 3. jan. 2019 09:36