Tonje Rambøll Johannessen

I dette forskningsprosjektet ønsker vi å evaluere om pasienter med uspesifikke brystsmerter kan avklares raskere på Legevakten i Oslo.

Prosjektets bakgrunn:

Legevaktene i Norge spiller en sentral rolle som portvokter til spesialisthelsetjenestene. Mange pasienter oppsøker Legevakten i Oslo med brystsmerter. Pasientene som ikke innlegges direkte på sykehus, kan overføres til Observasjonsposten på legevakten for troponinundersøkelser for å utelukke hjerteinfarkt. Denne avklaringen kan ta inntil 10 timer.

Om prosjektet:

Prosjektet ønsker å evaluere om pasienter med uspesifikke brystsmerter kan avklares raskere på Legevakten i Oslo ved å ta i bruk en ny 1-times algoritme for tolkning av Troponin-T. Denne algoritmen er validert av flere større studier fra utlandet, men studiene er hovedsakelig er utført i akuttmottak på sykehus, hvor pretest-sannsynlighet for hjerteinfarkt er større enn på legevakt.  

Prosjektets tittel:

Anvendelse av 1-times algoritme for høysensitiv hjertespesifikk Troponin-T for tidlig avklaring av hjerteinfarkt (NSTEMI) på Legevakten i Oslo

Publisert 3. jan. 2019 10:17 - Sist endret 7. sep. 2020 11:02