Bent Håkan Lindberg

I dette prosjektet ønsker man å undersøke hvordan legevakt brukes ved luftveisinfeksjoner og hvilke faktorer som er assosiert med antibiotikaforskrivning i denne delen av primærhelsetjenesten.

Om prosjektet:

Prosjektet ser spesifikt på sykepleiernes rolle i å hastegradsvurdere luftveisinfeksjoner over telefon, og betydningen dette har for travelhet på legevakt.

Prosjektets mål:

Prosjektets første del undersøkte faktorer som var assosiert med forskrivning av antibiotika mot luftveisinfeksjoner (LVI) på legevakt. I prosjektets andre del, ønsker vi å utforske legevaktsykepleieres erfaring med og holdning til telefonisk hastegradsvurdering og rådgivning ved LVI på legevakt. I prosjektets tredje del vil man undersøke om et klinisk opplæringsprogram for legevaktsykepleiere i telefonisk vurdering av pasienter med milde til moderate symptomer på LVI kan redusere antall LVI-konsultasjoner på legevakt.

Prosjektets bakgrunn:

Legevakt forskriver rundt 20 % av all antibiotika mot LVI i primærhelsetjenesten i Norge. Det er vist at travle vakter er forbundet med høyere antibiotikaforskrivning på legevakt. På de fleste legevakter er sykepleier portvakt og avgjør hvem som får time hos lege. Sykepleier har dermed en avgjørende rolle når det gjelder hvor travel en vakt blir og hvor mange som står i fare for å få antibiotika mot selvbegrensende LVI. Man vet ikke hvordan sykepleiere opplever denne portvaktrollen og om det er mulig å hjelpe sykepleiere til å gi råd i stedet for legetime ved LVI som ikke trenger legetilsyn.

Prosjektets tittel:

Bruk av legevakt ved luftveisinfeksjoner.                    

Publikasjoner:

Lindberg BH, Gjelstad S, Foshaug M, Hoye S. Antibiotic prescribing for acute respiratory tract infections in Norwegian primary care out-of-hours service. Scand J Prim Health Care. 2017;35(2):178-85.

Publisert 4. apr. 2019 14:23 - Sist endret 4. apr. 2019 14:23