Sahar Pahlavanyali

Prosjektet undersøker  kontituitet i fastlege-pasientforholdet, og hvordan dette påvirker bruk av legevakt og innleggelse i sykehus.

Om prosjektet:

Dette er en populasjonbasert registerstudie av den norske befolkningen, 2014-2018, som skal se nærmere på kontinuitet i fastlege-pasient forholdet.

Studien er en del av et hovedprosjekt ‘’bruk av helsetjenester, henvisninger og innleggelser’’ som er utarbeidet av nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Prosjektets mål:

Prosjektet har to hovedmålsettinger:

  1. Å måle kontinuitet i fastlege-pasient forholdet ved bruk av kontinuitetsindeks. 
  2. Å se nærmere på bruk av legevakt og innleggelse på sykehus i forhold til kontinuitet hos fastlege.

Prosjektets bakgrunn:

Kontinuitet refererer til forholdet mellom lege og pasient over en lengre periode og regnes som en viktig kvalitetsindikator i fastlege-pasient forholdet. Det fører til økt tillit og tilfredshet hos pasienter og reduserer mortalitet og morbiditet. I tillegg, viser studier at kontinuitet gir bedre tilgang til helsevesenet og reduserer kostnader. Likevel er det fortsatt lite kunnskap om forholdet mellom kontinuitet hos fastlege og bruk av legevakt og antall innleggelser på sykehuset. Det er derfor behov for flere studier for å undersøke dette.

 

Publisert 8. apr. 2019 12:41 - Sist endret 8. apr. 2019 12:41