Elisabeth Strømme

Bakgrunnen for denne studien er det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget for strategisk planlegging av helsetjenester til nyankomne flyktninger.

Om prosjektet:

Prosjektet utgjør en del av CHART-studien som undersøker helse, helsetjenestebehov og effekt av to gruppebaserte behandlingstiltak hos syriske flyktninger.

Vi samarbeider med International Organization for Migration (IOM), Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) samt Bergen og Kristiansand kommune. Deltagerne i prosjektet består av over 500 kvoteflyktninger i Libanon som skal reise til Norge og mer enn 300 flyktninger i Norge som har flyktet via ulike ruter. Studien er basert på selv-rapportering av helseplager og levevaner. Deltagerne i Libanon vil følges opp etter cirka ett års opphold i Norge.

Prosjektets mål:

Prosjektets har to hovedmålsettinger:

  1. Å kartlegge endringer i byrden av helseplager blant syriske flyktninger gjennom to ulike faser i migrasjonsprosessen; i transitt og i post-migrasjonsfase.
  2. Å analysere forholdet mellom somatiske og mentale helseplager i lys av sosiodemografiske og migrasjonsrelaterte faktorer over tid.

Prosjektets bakgrunn:

Det er i liten grad kartlagt hvilke helserelaterte utfordringer som møter syriske flyktninger under flukt og etter ankomst til Norge, og man har liten kjennskap til hvordan byrden av helseplager endrer seg gjennom fluktens ulike faser.

Prosjektets tittel:

Changing Health and health care needs Along the Syrian Refugees’ Trajectories to Norway (CHART)

For mer informasjon, se CHART-studiens hjemmeside: www.uib.no/allmenn/chart

Publisert 17. okt. 2018 09:25 - Sist endret 17. okt. 2018 09:25